Cik tālu drīkst iet parādu piedzinēji?

Valsts ir stipra nevis tad, kad tā darbojas ar policejiskām metodēm, bet gan tad, kad tā ir tiesiska un balstās uz daudzu pilsoņu, pēc iespējas uz liela pilsoņu vairuma, pārliecības. Tiesiskuma pārkāpšana ir vājas, nevis stipras valsts pazīme. Tām jārīkojas.   Pie mums patlaban vājākā tomēr ir otrā „aizsardzības līnija” – lojālo pilsoņu skaidri paustais atbalsts savai valstij. Šī persona, lai cik patriotiska vai apgaismota tā arī nebūtu, vienmēr būs mazgudrāka un vājāka kā daudzie valsti kopā veidojošie lojālie pilsoņi. Tas attiecas arī uz antidemokrātisku, pret cilvēka cieņu vai pret savu valsti vērstu viedokļu paušanu.

Izbaudiet! Sešgadnieki iet uz skolu [51] (Forumi): Cālis.

. Cik tālu drīkst iet parādu piedzinēji. Pilnīgi tos izskaust nekad nebūs iespējams, jo tumsoņas un ekstrēmisti vienmēr atradīsies. No valsts puses jo sevišķi būtu nepieciešams mērķtiecīgs atbalsts nacionālajai informatīvajai telpai, sabiedriskajiem medijiem, nacionālajai kultūrai, demokrātiskai politiskajai izglītībai. Taču beigās atbildība par pareizo situācijas novērtējumu gulstas uz attiecīgām valsts institūcijām.  Reāla apdraudējuma  gadījumā tās nedrīkst vilcināties un baidīties. Liberāla demokrātija tātad ir pašaizsargājoša demokrātija.  Tās pienākums ir nodrošināt savu pastāvēšanu. Valsts iestādēm pastāvīgi jāseko līdzi visām pretvalstiskām aktivitātēm un jālemj par to, vai ir pienācis brīdis, kad ir jāiejaucas. Tātad demokrātija bez liberālas attieksmes pret dažādiem viedokļiem nemaz nav iedomājama.Tomēr liberālu demokrātiju nedrīkst sajaukt ar vērtību relatīvismu. Diskusijas rezultātā izkristalizējas vairākums, kas demokrātiskā procedūrā pieņem visai sabiedrībai, arī mazākumā palikušajiem, saistošu lēmumu. Tā ir stiprāka par autoritāru vai jo sevišķi totalitāru valsti, kur katra doma, kas nesaskan ar valsts oficiālo viedokli, jau ir apdraudējums. Tos, kuri runā par Krievijas un krievu pasaules tiesībām visā pasaulē, nedrīkstot klusināt, jo viņiem ir tiesības paust savus uzskatus. No tā izriet, ka liberālai demokrātijai ir pienākums, ar visiem tiesiskiem līdzekļiem novērst savas eksistences apdraudējumus, lai kādi tie būtu.Īstena liberāla demokrātija tādēļ nav nedz bezpalīdzīga, nedz gļēva. Šī aizsardzības līnija tiek mērķtiecīgi vājināta. Ko dāvināt absolventam?. Tā nozīmē, ka par dažādiem viedokļiem ir jādiskutē, bet tā nekādā ziņā nenozīmē, ka cilvēkam nevar būt savs viedoklis vai ka viņam nevajadzētu mēģināt pārliecināt citus par sava viedokļa pareizību. Vājas valsts metafora ir , turpretī stipras valsts metafora ir pārliecība par savu valsti.„Stingrās rokas” ideja noveļ atbildību par valsti no daudzo lojālo pilsoņu pleciem, un uzkrauj to vienai personai. Liberāla demokrātija nav vienbalsība, tur valda savstarpēji konkurējošu uzskatu plurālisms,  taču tajā pašā laikā šai iekārtai ir arī  kopējs pamats – pārliecība un atbildība par savu valsti. Demokrātija kā sabiedrības un valsts sistēma balstās uz noteiktām vērtībām, kas pašas stāv ārpus diskusijas. Pēdējā laikā, it sevišķi saistībā ar Krieviju un notikumiem Ukrainā, Latvijā bieži tiek pausts, ka liberāla demokrātija ir slikta, tā var tikai veicināt valsts bojāeju un ka vajadzīga "stingrā roka". Pie tam mums ir skaidri jāapzinās, ka esam – kā tas tagad norādīts arī Satversmes ievadā – Eiropas un līdz ar to Rietumu sastāvdaļa. Kredīts ar sliktu kredītvēsturi bez ķīlas.  Otrkārt, tā lielā mērā paļaujas uz to, ka tās lojālie pilsoņi to aizstāvēs – tajā skaitā arī publisko diskusiju telpā. Par to, vai šī apdraudējuma pakāpe,  kas prasa  valsts iejaukšanos,  jau ir sasniegta, var būt dažādas domas.

Cik tālu drīkst iet parādu piedzinēji.

Izstrādās parādu piedzinējus ierobežojošu likumu

. Patēriņa kredīts - parocīgs risinājums ilgtermiņā

Comentarios