Gada procentu likmes

Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu.

Kredīti, to atmaksāšana - teorija. Ekonomika, 10. - 12. klase.

. Jūs izvēlaties, vai uzkrātie procenti pirms termiņa pagarināšanas tiks ieskaitīti Jūsu norēķinu kontā vai pieskaitīti Jūsu noguldījumam. Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu. Procentu aprēķināšana Procentu likme ir nemainīga visu noguldījuma termiņu. Noguldījuma termiņa automātiskā pagarināšana Noguldījuma termiņš var tikt automātiski pagarināts. Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, piemēram, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.c. Gada procentu likmes.

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli -

. Ja noguldījuma termiņš tiek automātiski pagarināts, noguldījumam tiek piemērota bankas , kas ir spēkā termiņa pagarināšanas dienā. Kam ir pieejams kredīts auto iegādei ?. Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators. Komisija piemērojama par līguma izbeigšanu pirms termiņa, neatkarīgi no tā, vai klients noguldītos līdzekļus vēlas saņemt skaidrā naudā vai kā pārskaitījumu.

Termiņdepozīts | Privātpersonām | Banka Citadele

. Noguldījumiem EUR un USD saskaņā ar bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi. TF Bank AB - TF Bank. Noguldījumiem ar individuālo likmi nav pieejama automātiska termiņa pagarināšana. Minimālā noguldījuma summa un procentu likme tiek noteikta katram darījumam atsevišķi.

Galvenās procentu likmes -

. Noguldījuma un procentu izmaksa Noguldījuma summu un uzkrātos procentus Jūs saņemsiet termiņa beigās. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, klients nesaņem uzkrātos procentus.

Comentarios