Hipocredit pārskats

Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā: https://www.bigbank.lv/klientu-datu-apstrades-principi/ un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros.

Hipocredit -

. Piekrītu, ka Kompānijas saņem un sniedz informāciju par manām saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: "Creditreform Latvija SIA", reģ. Atteikums iesniegt pieprasītos dokumentus tiek uzskatīts par to neesamību. Neiebilstu, ka manis sniegtā informācija tiks pārbaudīta, izmantojot trešās personas, kā arī var tikt pieprasītas ziņas no Latvijas bankas kredītreģistra, informāciju var saglabāt, tai skaitā arī elektroniskā veidā. Bigbank – Aizdevums līdz 25 000 €. Apliecinu, ka visi sniegtie dati ir patiesi. Ieradumi, kas ieved mūs parādsaistībās. piekrītu komerciālo piedāvājumu saņemšanai Lasīt vairāk. Ņemot kredītu nemelo par saviem ienākumiem.

Ar šo apliecinu, ka vēlos saņemt aizņēmumu ar SIA Latvijas kredītu centrs piedāvātajiem nosacījumiem. Papildu informācija par datu apstrādi ir atrodama Kompāniju mājas lapās sadaļā Privātuma politika. Vai arī Jūs varat izdrukāt piekrišanu personas datu apstrādei, veikt atzīmes, parakstīt un pievienot pieteikumam. * Autentificējoties caur savu internetbanku, ar e-parakstu vai e-ID autentifikācijas sertifikātu, Jūs varat iegūt VSAA izziņu elektroniskā formā ŠEIT. Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, kā arī tam, ka SIA Latvijas Kredītu centrs, reģ. KONTA PĀRSKATS Lai paātrinātu kredīta pieteikuma izskatīšanu, lūgums, pievienot sekojošus dokumentus.

- Aizdevumu līdz 90% nekustamā īpašuma tirgus.

. Par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu draud kriminālatbildība. Ar šo apstiprinu, ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Parakstot pieteikumu, pieteicējs neiebilst, ka viņa sniegtā informācija tiks pārbaudīta datu bāzēs. Lai Jūs varētu saņemt noderīgu informāciju par SIA LATVIJAS KREDĪTU CENTRS, Reģ.. Hipocredit pārskats. Patēriņa kredīts. Piekrītu aizdevuma noteikumiem, atļauju apstrādāt savus personas datus un apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa

Comentarios