Jautājumi un atbildes

Ja vēlaties pievienoties brīvprātīgajai sociālajai apdrošināšanai, Jums jāvēršas jebkurā VSAA nodaļā vai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums, un jāaizpilda reģistrācijas lapa. Kontaktinformācija – VSAA nodaļu adrese, tālruņa numurs, klientu pieņemšanas laiks u.c.

Vai arī aizpildiet e-iesniegumu portālā Latvija.lv par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai. Ir vairāki VSAA pakalpojumi, uz kuriem nevar vērst parāda piedziņu. VSAA informāciju par noslēgtajām darbnespējas lapām B E-veselības sistēmā saņem elektroniski. Arī tad ja visas slimības dienas iekrīt ikgadējā atvaļinājuma laikā. Lēmums ir atrodams sadaļā Saņemtie e-dokumenti. „Mikrouzņēmuma nodokļa likums” paredz papildu iespēju mikrouzņēmuma darbiniekam pievienoties sociālajai apdrošināšanai brīvprātīgi, ja viņš nav darba ņēmējs pie cita darba devēja un nav obligāti apdrošināts kā pašnodarbinātais. Mikrouzņēmuma darbinieks ir darba ņēmējs un kā darba ņēmējam, viņam ir tiesības uz visiem tiem pašiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, uz kuriem ir tiesības visiem darba ņēmējiem. Personai ir tiesības atteikties jebkurā brīdī no brīvprātīgās pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai, iesniedzot iesniegumu VSAA. Līdz ar to sociālās apdrošināšanas pakalpojuma apmērs ir neliels, ja to pieprasa mikrouzņēmuma darbinieks, kurš strādā tikai mikrouzņēmumā un kurš nav pievienojies brīvprātīgi sociālajai apdrošināšanai.

Dārzkopības institūts

. Iesniegumu par paziņojuma pieprasīšanu var sūtīt arī pa pastu, taču vēlams VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas adreses. Mikrouzņēmuma darbinieks ir sociāli apdrošināts ar dienu, kad uzsāk darba attiecības mikrouzņēmumā. informācija, kā arī valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošinašanas obligātās iemaksas var atgūt tikai tās personas, kuras saņēmušas VSAA paziņojumu par aprēķinātajām pārmaksātajām iemaksām. Jautājumi un atbildes. Zoodārza apmeklējums Eksperimenti, burvju triki Mājturība, tehnoloģijas Veselība Spēles, rotaļas Dažādas gudrības Nodarbības BeU Sinoptiķi šodien sola lietusgāzes Sinoptiķi šodien sola lietusgāzes Zoodārza apmeklējums. VSAA saņem elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta informāciju. Ja ir izsniegta elektroniskā darbnespējas lapa B, visērtāk iesniegumu būs iesniegt, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem". Lai uzsāktu e-pakalpojumu, šeit var autentificēties ar kādu no norādītajiem autentifikācijas līdzekļiem un no piedāvātā iesniegumu saraksta var izvēlieties vajadzīgo iesniegumu, aizpildīt visus nepieciešamos informācijas laukus un nosūtīt  VSAA. Arī slimības pabalstu sakarā ar slima bērna kopšanu piešķir un izmaksā gadījumos, kad bērns saslimis ikgadējā atvaļinājuma laikā. Lai iesniegtu iesniegumu iestādei, var aizpildīt E-pakalpojuma izpildes formu - brīvā formā. Ja personai ir internetbanka, tad jāizmanto e-pakalpojums "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem", kurā ir pieejamas VSAA e-iesniegumu veidlapas. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, šeit var autentificēties ar kādu no norādītajiem autentifikācijas līdzekļiem.

Jautājumu un atbilžu spēle! - Spoki

. Jautājumi un atbildes. Ja personai ir internetbanka, tad ir iespējams iesniegt E-iesniegumu iestādei. Pēc autentificēšanās no iesniegumu saraksta izvēlieties vajadzīgo iesnieguma formu, aizpildiet visus nepieciešamos laukus un nosūtiet VSAA. SMS kredīts – ātri un ērti. Persona, kurai ir internetbanka, pati var iegūt informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem. Kas ir Kredits7 ilgtermiņa kredīts?. Sagatavoto paziņojumu VSAA nosūta pa pastu uz personas iesniegumā norādīto adresi. No piedāvātā iesniegumu saraksta jāizvēlas vajadzīgais iesniegums, jāaizpilda visi nepieciešamie informācijas lauki un jānosūta VSAA. Šeit var autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu. E-pastā nosūtītam iesniegumam nav juridiska spēka, līdz ar to tas tiek atstāts bez tālākas virzības. Savukārt saskaņā ar līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā starp Latviju un Ukrainu Latvijas nepilsoņiem un ārvalstniekiem apdrošināšanas stāžā ir ieskaitāms obligātais dienests arī Ukrainā. Informāciju par elektroniskā paraksta iegūšanu un izmantošanu var lasīt šeit. Lai uzsāktu pakalpojumu, šeit autentificējieties ar vienu no autentifikācijas veidiem un tālāk sekojiet dotajiem norādījumiem un tos izpildiet. Ja darbnespējas lapa B reģistrēta un noslēgta E-veselības sistēmā, tad v un iesniegumu var iesniegt portālā www.latvija.lv. Paziņojuma saņemšana VSAA ir bezmaksas pakalpojums. Portāla www.latvija.lv sadaļā "E-pakalpojumi" ir pieejams pakalpojums "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem", kurā ir pieejamas VSAA e-iesniegumu veidlapas. Kredīts pret darba algu. Slimības un maternitātes pabalsti tiek piešķirti, ja ir noslēgta darbnespējas lapa B un VSAA saņemts personas iesniegums. Brīvprātīgi mikrouzņēmuma darbinieks var pievienoties visiem tiem apdrošināšanas veidiem, kuriem viņš ir apdrošināts kā mikrouzņēmuma darbinieks. Kontaktinformācija – VSAA nodaļu adrese, tālrunis, klientu pieņemšanas laiks. Ja personai ir drošs elektroniskais paraksts, tad iesniegums, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, ir jāsūta uz e-pastu edoc@vsaa.lv. Lai uzsāktu pakalpojumu, lūdzu, spiediet šeit: , autentifikācijai izmantojiet vienu no piedāvātajiem veidiem, piemēram, internetbanku. Atverot portāla www.latvija.lv sākumlapu, augšējā labajā stūrī redzams.Uzspiežot uz tā, atveras logs ar visiem autentifikācijas līdzekļiem, no kuriem jāizvēlas vajadzīgais un jāizpilda autentifikācija.

Jautājumi un atbildes | LATVIJAS SKOLU REITINGS 2018

. Sagatavoto paziņojumu VSAA nosūta uz klienta norādīto e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu

Comentarios