Kā aiziet no darba uz labiem noteikumiem

Tipiskākā kļūda – darba devējs neievēro laiku, kas nepieciešams, lai brīdinātu darbinieku par izmaiņām darba apstākļos. Bet tad vairs nav nozīmes to darīt. Izskatot pēdējā laika sūdzības, atklājies, ka cilvēks līgumu paraksta, to neizlasot. Jebkurā gadījumā darbiniekam jāsaņem kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Pirmajā slimības dienā tas telefoniski tika darīts zināms darba vietai. Jebkurš darba devējs mums var melot, kriminālatbildība viņam par to neiestājas. TIESĪBU AKTI © E-konsultācijai ir informatīvs raksturs. «Saprotu, ka šodien darbu atrast ir daudz grūtāk, bet visiem, arī darba devējiem, ir grūtības. Tā darba devēji var nemaksāt darbiniekam kompensāciju un ietaupīt līdzekļus.  V.Dūms akcentē, ka, atlaižot no darba štatu samazināšanas dēļ vai pēc pušu vienošanās, cilvēks, stājoties NVA uzskaitē, bezdarbnieka pabalstu var saņemt no nākamā mēneša. Ar būvdarbiem saistīts vīrs mēnešus trīs katru dienu braukājis no Jelgavas uz Brocēniem, bet pie algas tā arī nav ticis. Ar līdzīgiem stāstiem šobrīd saskāries ne viens vien. Inspekcija domāta, lai nodrošinātu ar darba likumdošanu un darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu ievērošanu. Tāds ir darba devēja liktenis: viņam ar padotajiem ir jāstrādā,» teic.V.Dūms. • Darba līgumā fiksēts maiņu darba laiks un cietā alga. Taču solījumu it kā citādi cienījamais priekšnieks tā arī nepildīja.  Vēlāk uzklausu jau cita paziņas bēdu stāstu. Tad vismaz mēnesi pirms darba attiecību pārtraukšanas darbiniekam ir jāsaņem rakstisks darba uzteikums, bet pēc mēneša nostrādāšanas pienākas atlaišanas kompensācija jeb pabalsts mēnešalgas apmērā. Tālākā rīcība ir pašu ziņā. Kur pieteikties Ferratum bank kredītlimitam.  Tātad Jums ir iespēja sarunā ar darba devēju vienoties par laiku, kāds jānostrādā pēc atlūguma iesniegšanas. Neskaitāmas reizes cilvēkus esam aicinājuši domāt, vismaz izlasīt dokumentu, ko paraksta, bet tas lielai daļai laikam ir kā pīlei ūdens,» zūdās reģionālās VDI vadītājs. Saku, ka viņas priekšnieks tik vienkārši nevar darīt: šodien izdomāt, bet rīt uz karstām pēdām atbrīvot no darba. Vispirms tiek pārbaudīti iedzīvotāju iesniegumos minētie dati par normatīvo aktu pārkāpumiem un izmeklēti nelaimes gadījumi darbā. Ne vienmēr uz visiem iespējams izsmeļoši atbildēt. Kā aiziet no darba uz labiem noteikumiem. Tāpat bijušas reizes, kad vienlaikus ar šo dokumentu, neuzdodot nekādus jautājumus, parakstīta arī zem tā pabāztā baltā papīra lapa. Bet vienu gan V.Dūms uzsver: likums VDI aizliedz izpaust cilvēka personību, kas inspekcijā vērsies ar iesniegumu.

Pēc vienošanās – ērti, bet ne izdevīgi | Jelgavas Vēstnesis

. Tad seko telefoniskās informācijas pārbaude un preventīvie pasākumi. Tiklab darba devējam jārēķinās, ka gadījumos, kad piemaksa par papildu veicamo darbu netiek maksāta vai arī tā ir niecīga, var izveidoties pretējs efekts – darbiniekiem zūd motivācija. Un tad izrādās, ka viņam nav nekāda rakstiska apliecinājuma. Darba līgumam ir pielikums latviešu un angļu valodā, latviešu eksemplārā nav piebildes, ka tas ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

VDI apmeklētāji šādās reizēs parasti aizbildinoties, ka viņi ir piespiesti to darīt. Taču ieteikumus vērā nebija ņēmusi, bet piekritusi priekšnieka mutiskajiem solījumiem. Taču piespiest cilvēku kaut ko darīt, manuprāt, var tikai, ja viņam ar pistoli stāv blakus.»  Aicinājumi domāt bijuši  kā pīlei ūdens Apstākļos, kad uzņēmums spiests sašaurināt darbību, ir vairāki veidi, kā darba attiecības iespējams izbeigt. Nepamatota atbrīvošana no darba un atalgojuma neizmaksāšana – tie ir galvenie jautājumi, ar ko iedzīvotāji visvairāk vēršas VDI. Viņš, neformējot darbinieces atlaišanu kā štatu samazināšanu, bija apņēmies viņai tāpat samaksāt paredzēto kompensāciju. Faktiskās štatu samazināšanas vietā darba attiecības piedāvā pārtraukt pēc pušu vienošanās. Uz to rotācijas kārtībā atbild kādas VDI nodaļas speciālisti.  Pirms divām nedēļām zvanītājus konsultēja Jelgavas speciālisti. Sevišķi, ja darba devējs nav godprātīgs. Vairums, izmantojot visus psiholoģiskās ietekmēšanas paņēmienus, strādājošos cenšas pierunāt aiziet no darba pēc pušu vienošanās vai paša vēlēšanās. Šodien saņēmu ierakstītu vēstuli par to, ka meitai ir neattaisnoti darba kavējumi, par ko trīs dienas pēc kārtas sastādīti akti.  . «Nereti bijuši gadījumi, kad cilvēkam nolikts priekšā atlūgums pēc pušu vienošanās. Var saprast darba devējus, kas šajā ekonomiskajā situācijā cenšas turēties virs ūdens.

Uzteikumu var iesniegt arī slimības laikā - LV portāls

. Ieskats liecina, ka zvanītāju vidū ir gan darba ņēmēji, gan devēji, bet uzdotie jautājumi biežāk saistīti ar jau aplūkotajām tipiskākajām situācijām. Tā automātiskajā atbildētājā var atstāt informāciju par konkrētu pārkāpumu konkrētā uzņēmumā. Izstādē viņa strādāja arī brīvdienās. Kā aiziet no darba uz labiem noteikumiem. Mēs neesam policija, mums nav izziņas tiesību. Dažkārt šis process velkas nedēļām un pat mēnešiem. Darba līgumā tas nav atrunāts. Savukārt, ja cilvēks aizgājis pēc paša vēlēšanās, pabalstu var saņemt tikai pēc trīs mēnešiem. Proti, ja darba devējs izdomājis, piemēram, palielināt vai samazināt algu, uzlikt papildus pienākumus, veikt izmaiņas darba laikā, viņš to pārsvarā grib izdarīt nekavējoties. Nu šis vīrs savu taisnību nobriedis aizstāvēt tiesā. Cilvēkiem, kas sazinās ar VDI, darba inspektori reizēs, kad atlaišanas īstais iemesls ir štatu samazināšana, uzsver, ka gadījumā, ja cilvēks negrib iet prom no darba, viņam attiecīgs iesniegums nav jāraksta. Cilvēks sāk strādāt, negaidot darba līguma noformēšanu, jo darba devējs taču solīja, ka tūlīt to izdarīs. novembrī, piedāvāja parakstīt vienošanos par izmaiņām darba līgumā, kas skar darba algu. No cilvēciskā viedokļa – pieņemamākais ir darbinieku atbrīvošana štatu samazināšanas dēļ. Viņš paraksta un tad nāk uz VDI. Nesen kāda uzņēmuma vadītājs aizslēdzis veikalu un darbiniekiem teicis, lai pāris dienu uz darbu nenāk. • Darba devējs darbiniekam grib uzlikt papildus pienākumus bez darba samaksas izmainīšanas.. Šis veids ir izdevīgs cilvēkam, bet nav izdevīgs darba devējam.  Acīmredzot tādēļ pietiekami daudzos uzņēmumos finansiālu apsvērumu dēļ ķeras pie citiem līdzekļiem, lai tiktu vaļā no liekajiem darbiniekiem. Tikai pēc tam, kad viens dokumenta eksemplārs iedots darbiniekam, viņš var ķerties pie savu pienākumu veikšanas.»  Ikdienā bieži vien notiek citādi. Tādējādi gan darba ņēmēji, gan devēji iestādē saņem informāciju par to, kādus risinājumus konkrētajā situācijā paredz likums. • VDI mājas lapā www.vdi.lv savukārt izskaidrots, kad darba devējam jāziņo Nodarbinātības valsts aģentūrai par plānoto darbinieku atlaišanu darba uzteikšanas gadījumā, kā arī sniegta cita informācija. Aicina izmantot  konsultāciju iespējas Darba inspekcija gan strādājošos, gan darba devējus neskaidrību gadījumā aicina konsultēties. Kad rodas problēmas – vai nu nesamaksā algu, vai atlaiž no darba –, cilvēks sāk rosīties. Situācijā, kad darbinieks veic papildus pienākumus, viņš strādā vairāk un intensīvāk. «Kas būs tālāk, cilvēki nezina, jo vadītājs no viņiem izvairās. Darba devējs piedāvā rakstīt atlūgumu. Atbilstoši likumam darba devējam mēnesi iepriekš darbinieks rakstiski jābrīdina par plānotajiem grozījumiem darba līgumā.  Ir uzņēmumi, kur pēc darbinieku skaita samazināšanas palikušajiem jāpilda ne tikai savi, bet arī citu pienākumi. Visu vienlaicīgi izdarīt nav iespējams, jo arī VDI štati ir samazināti, bet nodaļā saņemto iesniegumu skaits audzis.  V.Dūms akcentē, ka VDI nav ne darbinieku, ne darba devēju aizstāvis. Atkarībā no mēneša garuma nostrādāto maiņu skaits atšķiras, bet alga nemainās. Arī VDI pārbaude pie šāda darba devēja visbiežāk neko nedod, cilvēka savulaik rakstītais iesniegums par pieņemšanu darbā vairs nekur neglabājas. Arī darba inspekcija nevar uzņemties Dieva lomu, jo katrā uzņēmumā situācija ir atšķirīga. Nekādus papīrus pagaidām parakstījusi neesmu. «Skatot sūdzības, virknē gadījumu cilvēki rīkojušies tik lētticīgi, ka vairs nezinu, kā viņiem ieskaidrot, ka juridiski darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas brīdī, kad abas puses – darba devējs un darbinieks – ir parakstījušas darba līgumu. Pēc dokumentiem spriežot, viņš vienā dienā pieņemts darbā, bet  nākamajā – no tā atbrīvots. Līdz ar to viņam pienāktos saņemt arī lielāku atalgojumu. Piemēram, uz jautājumu par stresu ierobežojošiem normatīvajiem aktiem, jo tādu pie mums vēl nemaz nav, lai gan problēma ir aktuāla. Tālab «Jelgavas Vēstnesis» vērsās Zemgales reģionālajā VDI, lai plašāk iepazītos ar darbinieku tiesībām darba attiecību pārtraukšanas gadījumā. Savukārt darbiniekam nepieciešams laiks, lai tam sagatavotos. Dažkārt pat par zemāku algu nekā pirms tam. Ja darbinieks pats uzraksta iesniegumu, darba devējam to ir tiesības traktēt kā darbinieka uzteikumu, jo iniciatīva nākusi no paša cilvēka.» Atbrīvošanu no darba pēc pušu vienošanās V.Dūms raksturo kā populāru veidu. Šajā situācijā trakākais ir tas, ka darba inspektori var pārbaudīt tikai dokumentus. Nereti fiksēto problēmu sakne meklējama brīdī, ka cilvēks konkrētajā uzņēmumā sācis strādāt.   Reizē ar iesniegumu var parakstīt arī atlūgumu Reģionālās VDI vadītājs Valdis Dūms piekrīt, ka pašreizējos apstākļos daudzi ir uzskrūvēti.

Comentarios