Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Piekrītot Jūsu personas datu apstrādei konkrētam mērķim, Jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt viedokli un piekrišanu atsaukt, ja datu apstrāde notiek pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, taču tas neietekmēs apstrādes, kas jau būs veiktas. Atseviškiem mērķiem, kā, komerciala paziņojuma nosūtīšana, tiek prasīta Jūsu piekrīšana. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar mums izmantojot e-pastu info@latfinance.lv. Mēs esam veikuši saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību un precizitāti, kā arī lai nodrošinātu datu drošību. Kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Sīkdatnes -

. Līdz ar to mēs izstrādājam Privātuma politiku.

Aplūkojiet, kā mēs izmantojam dabīgo apgaismojumu, lai.

. Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. Tas mērķis ir izstastīt Jums, kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc, kā mēs tos izmantojam un kādas izvēles un kontroles iespējas ir jūsu rīcībā. Jūsu personas dati var tikt nodoti uzticamiem partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus un ar ko ir slēgts attiecīgs līgums.

Paziņojums par sīkdatņu lietošanu - Skrivanek Baltic

. Jūsu dati var tikt nodoti kredītiestādēm un finanšu institūcijām, trešajām pusēm, kuras uztur reģistrus – kredītu reģistrus, kā arī AS Kredītformācijas birojs, AS CREFO Birojs, Valsts Ieņēmumu dienestā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Pirmā prioritāte – finanses. Mēs, LizingsJums.lv SIA, rūpējamies par savu Klientu datu drošību un konfidencialitāti. Operatoru ierīces ir aizsargātas, potenciālo klientu personas dati tiek uzglabāti CRM sistēmā. Šiem mērķiem izmantotas dažādas mūsdienas tehnoloģijas un drošības programmas dažādos līmeņos, kā arī tiek nodrošinātas darbinieku apmācības. Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu, kā arī mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par noziedzīgu darbību. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus pamatojoties uz likumīgām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, lai gan dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka mūsu pakalpojums Jums vairs nebūs pieejams. Pēdējas izmaiņas veiktas: . Mēs esam tiesīgi glabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošo tiesisko pienākumu izpildi, kā arī, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu jūsu vai citu personu vitālās intereses. Personīgo datu vākšanai, uzglabāšanai un apstrādei tiek pielietoti drošības pasākumi pret nesankcionētu piekļuvi.

Comentarios