Kādam mērķim Tev pirmais kredīts ir nepieciešams?

Teši šīs īpašības droši vien piemīt arī viņam, iespējams, slēptā formā, un tieši šīs vecāku sliktās īpašības un vecāku pieļautās kļūdas viņam ir jāizprot.

Blogs - Toms Kreicbergs

. Savukārt, bērnam rodas sajūta, ka viņam šo kļūdu atgādinās visu mūžu, un tas viņu ļoti nomāc. Tā ir vislielākā vecāku kļūda. No tēva ir atkarīgs bērna dzimums. Tas nozīmē, ka tajā brīdī bērns izjūt bailes, ka viņu nemīl. Mīlestība ir vienīgais, kas var izmainīt bērna paradumus. Viņai pašai dvēselē ir mīlestības avots, un, ja māte nodara sāpes, meita ātrāk attālinās, jo viņas dzīve nav atkarīga no mātes. Ja vecāki nebūtu viņiem likuši ar varu spēlēt klavieres, arī tad viņi būtu kļuvuši ģēniji, bet dzīvojuši līdz sirmam vecumam laimīgu dzīvi. Diemžēl par vecāku grēkiem jāmaksā līdz trešajai paaudzei. Ja jūs atgādināt par vienu un to pašu kļūdu vairākas reizes, tas nozīmē, ka jūs kļūdu bērnam neesat piedevis. Dažkārt skolotāji sūdzas par dažiem bērniem, kurus pie kārtības var saukt tikai ar stingru sodu, ka ar vienkāršu runāšanu nepietiek. Par vienu un to pašu nodarījumu nedrīkst sodīt divas reizes. Viss tiek gaidīts no tuviniekiem un valsts. Personīgo lielo kļūdu sekas tiks jūsu bērniem, lai mācību stunda būtu bargāka. Bērni nerodas, ja vēlme izpatikt ir izaugusi par nevēlēšanos. Bērni nerodas, ja meitai ir kauns no mātes, jo tad viņā arvien dziļāk ir apslēptas viņas ginekoloģiskās problēmas, tostarp slimības. Tādējādi gan bērnam, gan vecākiem ir viens un tas pats mērķis. Bērnu nama bērni ļoti pārdzīvo to, ka viņiem nav vecāku, un tāpēc ir gatavi pieķerties katram, kas izrāda kaut kādu interesi par viņiem. Tomēr neuztveriet to kā neizbēgamu sodu. Parasti lekcijās, pieminot ārpusdzemdes grūtniecības iemeslus, zālē atskan šalkoņa. Māte, kas nododas seksam, precīzi nezina, kad viņa ieņem bērnu. Mūsu bērni pieder pie paaudzes, kas nāk pēc mums, ar savu saprātu viņi ir pārāki par mums. Ja abas puses to saprastu, tad vecāki nepiespiestu bērnu darīt visu, ko viņš paveiks tik un tā. Šādi bērni no dzīves gaida tikai baudas. Dievs ir paredzējis, ka sods jāizcieš trešajai paaudzei vissāpīgāk tāpēc, ka daba dāvājusi cilvēkam tik ilgu mūžu, lai viņš varētu redzēt savu roku darbu – savus mazbērnus gan viņu labajā izpausmē, gan sliktajā, un pats labotu savas kļūdas. Vecāku rakstura īpašības tiek pārmantotas un nostiprinās bērnos. Brīžiem viņš pat dzīvoja ļoti trūcīgos apstākļos, bet sevi uzturēja ar gadījuma darbiem. Vecāki nespēj noticēt, ka bērni ir gudrāki par vecākiem, bet tā tas tiešām ir. Mājdzīvnieki kompensē mīlestības trūkumu, jo mājdzīvnieks bērnu mīlēs bez nosacījumiem, un bērns mīlēs mājdzīvnieku bez nosacījumiem. Vecāki, kuri jautā bērnam, ko tu mīli vairāk –  tēti vai mammu, traumē bērna dvēseli. Personīgo niecīgo kļūdu sekas skars tieši jūs. Ja sit pa muguru vai galvu, tas bērnu ļoti pazemo. Es gan gribētu teikt, ka vislielākos palaidņus var savaldīt tikai un vienīgi, bērnam sūtot mīlestību. Kādam mērķim Tev pirmais kredīts ir nepieciešams. Vecāku neauglības problēma  Viena no nopietnākajām problēmām mūsdienās ir neauglība, kad abi vecāki vēlas bērnu, bet viņš nenāk.

. Bērni, piedodiet mātēm, kas neprata ar mīlestību laist pasaulē bērnus un nerada laiku viņu audzināšanai, kuras ļāva bērniem izjust bailes. Ja tā tiek apspiesta, pāris dzīvo kopā, nejūtot, cik trula un vienmuļa ir dzīve. Bērns atrodas galvastiesu augstāk par jums. Vecāki, kas savā atvasē redz ģēniju, arī bērnam nodara pāri.

Ļaujiet saviem bērniem iepazīt arī dzīves negatīvo pusi, protams, atrodoties līdzās, bet necentieties bērnu audzināt kā stādiņu siltumnīcas apstākļos. Vīrietis, kas vēlas izpatikt sievietei, rada meitu. Bērniem ir jābūt informētiem arī par sliktā pastāvēšanu un to, kā rīkoties, ja viņi sastopas ar kādu no problēmām. Šo titulu viņam piešķīra, pateicoties viņa pētījumiem un atklājumiem psiholoģijā. Tā rodas nevēlama grūtniecība. Acīmredzot šī problēma ir skārusi ne vienu vien sievieti. Ja vīrietis vēlas sev pierādīt, ka viņš ir vīrietis, piedzimst dēli. Bērns pirms dzimšanas ierodas šai saulē mīlēt vecākus viņu kļūdu dēļ, jo tikai caur slikto tiek iemantota sirdsgudrība. Bērni nerodas, ja abi vecāki grib izpatikt tikai sev, ja viņiem ir kauns partnera dēļ. Bērnam nepieciešami šķēršļi un piepūle, nepieciešams pārbaudīt savus spēkus un novērtēt sevi ar cieņu. Ja citādi šo mērķi sasniegt nevar, tad bērns saslimst, jo tādējādi viņš izdiedelē rūpes, t.i., mīlestību. Īpaši grūti ir tiem bērniem, kam dzīves labumi tiek pienesti uz paplātes, kuru vietā visu paveic vecāki, un kam nav ne jausmas par dzīves negatīvajām pusēm. Ja vēlme tiek izkliegta, tad pāris šķiras. Ir vecāki, kas uzskata, ka bērnu nevajag sodīt, bet tādā gadījumā bērnā izveidojas visatļautības sizūta. Ja kāds parotaļājas un pēc tam atstāj, tad šāda rīcība vēl vairāk ievaino bērna Dvēseli, kas tāpat jau ir ievainota. Tieši pārlieka lutināšana dara cilvēku naivu un sadzīvē bezpalīdzīgu. Lai risinātu visas iepriekš minētās problēmas, nepieciešams piedot bijušajam. Mātes mīlestības nepietiekamība īpaši atsaucas uz dēliem, jo viņiem ir trauslāks dvēseles veidojums. Šos bērnus parasti bargi soda dzīve. Bažas rada tie vecāki, kas no bērnu nama ņem bērnus, lai ar viņiem parotaļātos. Nekad nesakiet, ka izdzīsiet viņu no mājas, atteiksieties no viņa, atdosiet svešam onkulim vai ļaunam vilkam. Gars izvietojas starp tēvu un māti. Ja vīrietis īpaši vēlas patikt sievietei, piedzimst meitas. Abi kļuva par ģēnijiem, bet ļoti agri nomira. Ja vīrietis īpaši vēlas apliecināt, ka viņš ir cilvēks, piedzimst dēls un meita. Mātēm nav laika mīlēt bērnus, viņas rosās, lai kļūtu vēl bagātākas. Sodam par nodarīto kļūdu jābūt taisnīgam, un bērnam tas ir jāsaprot un jāsajūt. Bērns nav rotaļlieta, un tāpēc, ja bērns to jūt  pirms nākšanas pasaulē, viņš vienkārši nenāk.

Kādam mērķim Tev pirmais kredīts ir nepieciešams?

. Ir ļoti svarīgi, kādā tonī, kādā noskaņojumā, kādā – pozitīvā vai negatīvā – enerģētiskajā stāvoklī jūs vēršaties pie bērna. Visbriesmīgāk bērna dvēseli traumē tiesu procesi, kuros vecāku šķiršanās gadījumā lemj, pie kura no vecākiem bērnu atstāt. Tāpēc, mīļie vecāki, atcerieties, ka bērns mīl abus vecākus neatkarīgi no viņu trūkumiem. Bērns, ko ceļ debesīs, kura bērnišķi tīro garu uztver kā nebijušu ģenialitāti tikai tāpēc, ka viņš ir vecāku sapņu īstenošanas līdzeklis, pamazām zaudē vēlēšanos turpmāk attīstīties. Bērnam jāizzina sliktais, lai, ar to saskaroties, justos pārliecinoši. Ļoti bieži tieši slavenībām ir problēmas ar bērnu radīšanu. Vecāku uzdevums nav bērnam pateikt priekšā, kas viņam ir jādara. Bērns vispirms uztver enerģiju. Pavērojiet savus bērnus, ja tie bieži slimo, tad viņiem pietrūkst vecāku mīlestības. Tieši tas pats attiecas uz pieaugušo attiecībām – nekad partnerim nepārmetiet vienu un to pašu kļūdu vairākas reizes. Vissmagāko kļūdu sekas mantos jūsu mazbērni, lai dzīves mācību stunda būtu sevišķi sāpīga. Bērni nerodas, ja māte uzskata, ka bērni ir tikai traucēklis un kauns, tad bērnu var meitai nebūt, jo šāds domāšanas veids iespiežas meitas zemapziņā. Ja starp māti un meitu ir ļoti sarežģītas attiecības, tad meitai ir liels risks saslimt ar dažādām ginekoloģiskām slimībām, kas, savukārt, traucē apaugļošanās procesā. Tā ir milzīga kļūda, jo tad bērns saprot, ka viņam ne par ko nav jādomā un ka galvenais viņa uzdevums ir baudīt dzīvi.

Atsauksmes -

. Pietikumus var iesniegt. Viņi neprot sev izvirzīt mērķus. Tas bērnā iesēj šaubas par jums, rada neuzticēšanos un nedrošību par to, vai viņu mīlat. Vecāku uzdevums ir bērnam izskaidrot dzīves jēgu, konkrēto situāciju, jāiemāca piemēroties dzīvei, izprast, ka sliktais ir un būs, jo bez sliktā nav labā, bet, ka sliktais nemitīgi gaida, lai to izlabotu. Ja situācija ir tāda, ka vairāk nespējat veltīt laika savam bērnam, tad paņemiet bērnam mājdzīvnieku, ko viņš pats izvēlas. Tā nejauši viņš iepazinās ar Zigmunda Freida meitu Annu, kas pievērsa viņu psiholoģijai. Ja izvirzāt bērnam prasību, ka pēc rotaļāšanās viņam ir jāsakārto istaba, tad šī prasība ir jāizvirza katru dienu, un nevar būt tā, ka vienu dienu jūs to prasāt, bet otru dienu tam nepievēršat uzmanību. Ja abu vecāku vēlme izpatikt ir vienlīdz liela, piedzimst vairāki bērni, piemēram, dvīņi. Vārdu sakot, saplāno bērna dzīvi. Tad bērns vieglāk pārdzīvo notiekošo situāciju. Šie vecāki neiemāca bērnam tikt galā ar savām sliktajām īpašībām un neiemāca patstāvību. Dažkārt ir ļoti žēl atsevišķu bagātu vecāku bērnus, kas labā materiālā nodrošinājuma dēļ un pārlieku lielās brīvības dēļ nezin, ko dzīvē iesākt. Šādā situācijā meitai dzīvē daudz jācieš. Būtiski ir atcerēties, ka pērt var tikai pa dibenu. Ar lielu mīlestību bērns izvēlas sev vecākus, kas sniegs tam galveno, ko tas atnācis meklēt, – grūtības. Tā kā bērns mīl savus vecākus, tad viņš cenšas vecākiem izpatikt. Bērni nerodas, ja meita mātes priekšā nekad nevar atvērt savu dvēseli. Ja jūsu bērns saņem negatīvu impulsu, viņš pie tā pierod un vēlāk gaida tikai šādas kvalitātes enerģiju. Mēģiniet bērnu pāraudzināt bez sišanas, runājot ar bērnu un skaidrojot savu nostāju. Ir vecāki, kas vēlas visu izdomāt un izdarīt bērna vietā. Atcerieties, ka bērna Gars pats izvēlas savus vecākus un jau pirms piedzimšanas zina, kāda dzīve viņu sagaida uz zemes, tāpēc nebrīnieties, ja bērns nerodas

Comentarios