Kas jāņem vērā, iegādājoties dzīvokli uz kredīta

Ir jāatceras, ka procenti pārstāj augt tad, kad tie sasniedz pamatparāda apmēru, bet tā nenotiek ar līgumsodu. Notārs arī nav tiesīgs apliecināt līgumu, ja kāds no līdzējiem ir alkohola vai psihotropo vielu ietekmē, kā arī ja rodas šaubas par līdzēju garaspējām. Prakse rāda, ka Rīgas tiesās prasības kārtībā pirmā tiesas sēde notiek tikai pēc gada. Pieredzē un redzējumā par nekustamo īpašumu darījumiem Latvijā dalās Normunds Dūcis, Swedbank Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs. Aizņēmējam jāatceras, ka aizdevuma atmaksas kavēšanas gadījumā, samaksājot parādu, vispirms tiks dzēsti līgumsodi un procenti un tikai tad – pati parāda summa. Tas var beigties ar īpašumu apķīlāšanu vai nokļūšanu vēl lielākos parādos, jo tiek ņemts jauns aizdevums iepriekšējā atmaksai. Zīmīgi, ka tikpat lielu nozīmi kā infrastruktūrai un zaļai apkārtnei, cilvēki piešķir arī interjeram, norādot, ka mājokļa remontā būtu vēlējušies pieaicināt speciālistu – interjera dizaineri. Notārs sagatavos aizdevuma līguma projektu, iepazīstinās puses ar tā saturu un izskaidros tā tiesiskās sekas. Aizdevuma līgumu vispārīgi regulē Civillikums, bet, ja aizdevējs ir banka vai oficiāla kredītiestāde, tad jāņem vērā arī Kredītiestāžu likumā un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā minētais. Taču vēlme pēc plašām telpām ne vienmēr ir racionāla. Kam jāpievērš uzmanība aizņēmējam Aizņēmējam vispirms ir jāizvērtē savas iespējas atmaksāt parādu noteiktajā termiņā un apmērā. Ja aizdevuma atdošana notiek skaidrā naudā, tad vispareizāk būtu, ja aizņēmējs no aizdevēja saņemtu apliecinājumu, ka ir saņēmis daļu vai visu aizdoto aizdevuma summu un par to nav nekāda materiāla vai cita rakstura pretenzijas. Pēc noprotestēta vekseļa aizdevējs bezstrīdus kārtībā astoņu dienu laikā iegūst tiesas lēmumu par naudas piedziņu. Lietas pēc protestētiem vekseļiem izskata bez lietā iesaistītajām pusēm. Pretējā gadījumā darījums nebūs spēkā. Apkārtnes infrastruktūrai ir nozīmīga loma nekustamā īpašuma iegādes lēmuma pieņemšanā, un otrreiz to daudz rūpīgāk izpētītu katrs desmitais mājokļa īpašnieks. Slēdzot aizdevuma līgumu notariālā akta formā pie notāra, notārs datubāzēs pārbaudīs visu līdzēju identitāti, rīcībspēju un nepieciešamības gadījumā arī pārstāvības tiesības un tiesībspēju. Ja līdzējs ir fiziska persona, tad tai ir jābūt rīcībspējīgai. Tādējādi aizņēmējs vairs neatbilst patērētāja definīcijai un aizdevējs var izvairīties no situācijām, kad aizņēmējs vēršas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā ar sūdzību par patērētāja tiesību pārkāpumu.

Video: Kas jāņem vērā, bērnam ceļojot ārpus Latvijas - DELFI

. Tas nozīmē, ka abi līdzēji vēršas pie notāra, kuram izklāsta aizdevuma līguma nosacījumus. Ja nauda tiek aizdota ārvalstu valūtā, vēlams, lai līgumā tiek norādīta attiecīgā summa latos. Lūk, pieci padomi, kuros apkopota nekustama īpašuma pircēju pieredze.  Ja aizdevuma līgums ir parakstīts privātā kārtā vai arī uz tā pie notāra ir apliecināts tikai līdzēju paraksta īstums, tad ar šādu līgumu nevarēs vērsties tiesā bezstrīdus kārtībā. Pirms aizņēmējs naudu aizņemas , ieteicams pašam veikt ap rēķinus , cik liela naudas summa būs jāatdod. Šis l ēmums nav pārsūdzams. Ja aizdevums ir izsniegts ārvalstu valūtā, tad nepieciešams norādīt, vai aizdevumu drīkst atdot arī Latvijas valūtā latos. Papildus procentiem aizdevuma līgumā var atrunāt arī. Šāds apliecinājums strīdus gadījumā būs pierādījums faktam, ka konkrētā naudas summa ir atdota aizņēmējam un viņš vairs nevar vērsties tiesā ar prasību par parāda piedziņu. Turklāt tas attiecas ne tikai uz dzīvokli kā jūsu ģimenes vienīgajām mājām, bet arī uz investīciju projektiem – ja domājat par nekustamā īpašuma izīrēšanu. Tas nozīmē, ka aizdevējs nevarēs iesniegt tiesā pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi pēc notariāli apliecinātiem terminētiem līgumiem par naudas samaksu. Vēl pastāv iespēja aizdevumu izsniegt vien tad, ja ir kāds, kurš galvo par aizņēmēja saistību izpildi. Tāpat jāņem vērā arī transporta izmaksas, kas var palielināties, ja savu dzīvesvietu izvēlaties attālāk no darba vietas, skolas vai bērnu pulciņu atrašanās vietas. Lielākoties aizdevums tiek izsniegts ar procentiem par aizdevuma lietošanu. Lai līgums būtu spēkā, ir jābūt atrunātām šādām lietām: kas ir aizdevējs un aizņēmējs, kas un uz kādiem nosacījumiem tiek aizdots. Ja īpašumu plānojat iegādāties ilgstošai lietošanai, ir jāapzinās, ka nepieciešamība pēc dzīves platības gadu gaitā mainās – kamēr ģimenē aug bērni, dzīvojamo platību vajag lielāku, bet vēlāk labāk visdrīzāk jutīsieties mazāka izmēra mājoklī. Pretējā gadījumā aizdevējs var griezties tiesā savu tiesību aizsardzībai vien tad, kad ir iestājies pēdējais maksāšanas termiņš. Tāpat ir ar skolu, bērnu dārzu un veikalu tuvumu, kam iedzīvotāji pievērš lielu uzmanību, iegādājoties mājokli. Līgumā ir jābūt norādei, ka nauda tiek ne tikai aizdota, bet arī ka aizņēmējs to ir saņēmis. Brīdinājums ir jānosūta tad, kad iestājies pamats, lai pieteicējs varētu prasīt tiesas ceļā pakļaut bezstrīdus piespiedu izpildīšanai saistības saskaņā ar aizdevuma līgumu.

5 Tips for Hiring a Great Web Developer - Entrepreneur

. Jāuzsver, ka tieši šobrīd pieaug mazu, bet funkcionāla plānojuma mājokļu popularitāte, kas ikdienā īpašniekam nozīmē salīdzinoši zemākas uzturēšanas izmaksas. Jāņem vērā, ka šajos namos gan centrā, gan mikrorajonos dzīvo dažādu sociālo grupu iedzīvotāji, līdz ar to panākt vienošanos var būt visai sarežģīti. Katrs desmitais mājokļa īpašnieks uzsver, ka otrreiz lielāku uzmanību pievērstu apkārtnei jeb tam, cik zaļa ir apkārt esošā vide. "Ir svarīgi, lai aizdevuma līgums tiek noslēgts kā notariālais akts." Naudu ir iespējams izmaksāt skaidrā naudā vai arī veikt naudas pārskaitījumu uz aizņēmēja norēķinu kontu. Un – jo lielāks nams un jo vairāk dzīvokļu, jo sarežģītāk panākt vienošanos. Tāpēc jau pirms mājokļa iegādes ieteicams apzināt no kaimiņiem, uzraugošajām iestādēm vai paša nekustamā īpašuma attīstītāja būtiskākās lietas, kas saistītas ar mājas apkārtni. Šobrīd ikvienam ir iespēja smelties daudz ideju mājokļa iekārtošanai internetā un dažādās specializētās lietotnēs, piemēram, vai pašmāju interneta vietnē , bet, ja atļauj budžets, ieteicams piesaistīt arī profesionāli. Ja brīdinājums ir nosūtīts pirms šāda pamata iestāšanās, tad var uzskatīt, ka tas nav veikts. Šādi apliecinājumi pasargās gan aizņēmēju, gan aizdevēju no liekas pierādīšanas par skaidras naudas pieņemšanu vai nodošanu. "Ja nauda tiek aizdota ārvalstu valūtā, ir labi, ja līgumā tiek norādīta līdzvērtīga summa latos." Latvijā lielākoties aizdevumu līgumi tiek noformēti par naudas līdzekļu aizdošanu. Aizdevuma līgumus, kas noslēgti kā notariālie akti, nav iespējams apstrīdēt – par tiem var celt vienīgi viltojuma strīdu. Pat, ja ikdienā pārvietojaties ar privāto auto un sabiedriskais transports nešķiet būtisks, iespējams brīdī, kad būs iespēja mājokli izīrēt, tas var ietekmēt arī dzīvokļa īres cenu. Visbiežāk līgumsodu piemēro par atmaksas termiņa neievērošanu. Vispirms būtu jāsaprot, kāda būs jaunā mājokļa funkcija – tas būs miteklis, kur gūt atpūtu pēc garas darba dienas, vai tā būs visas ģimenes mājvieta, kurā sagaidīt arī vecumdienas. Ja faktiska naudas nodošana nav notikusi, tad nevar uzskatīt, ka pastāv aizdevuma attiecības. GRĀMATVEDĪBA GRĀMATVEDĪBA NODOKĻI PERSONĀLS Sociālā un darba likumdošana EKSPERTI BIZNESS JURIDISKIE IZGLĪTĪBAI ŽURNĀLI. Visas izmaksas būs jāsedz iedzīvotājiem, bet, lai to darītu, savā starpā nepieciešams vienoties vairākumam. Kam jāpievērš uzmanība aizdevējam Bez iepriekš minētā par naudas nodošanu aizdevējam ir jāņem vērā veids, kādā aizdevuma līgums ir noslēgts. Kas jāņem vērā, iegādājoties dzīvokli uz kredīta.

VIDES SERVISS

.

Mobings - Vikipēdija

. Ja ir liels termiņa kavējums, līgumsods var daudzkārt pārsniegt pamatparādu. Tāpat pastāv risks, ka , aizņēmējam samaksājot parādu, aizdevējs vekseli neiznīcina un piedzen no aizņēmēja naudu vēlreiz. Tātad teorētiski nevar pastāvēt tādi gadījumi, kad aizņēmējs ceļ prasību par līguma atzīšanu par spēkā neesošu; nevar apgalvot, ka viņš nav sapratis, ko paraksta, vai arī ka viņš nav bijis rīcībspējīgs līguma parakstīšanas brīdī. Papildus tam notārs noskaidros līdzēju patieso gribu, pārbaudīs to identitāti, rīcībspēju, nepieciešamības gadījumā arī pārstāvības tiesības. Diemžēl bieži vien praksē gadījumos, kad aizdevējs ir juridiska persona, lai uz aizdevuma līgumu neattiecinātu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas, līgumā tiek norādīts, ka aizdevums tiek ņemts komercdarbības veikšanai. Nepilna piektdaļa iedzīvotāju atzīt, ka, ja otrreiz iegādātos mājokli, pirktu lielāku. Ja banknotes tiek nodotas fiziski no rokas rokā , tad aizdevējam no aizņēmēja vajag saņemt rakstisku apliecinājumu, ka viņš naudu ir saņēmis. Aizņēmējam ir jāatceras, ka vekselis nav tas pats, kas aizdevuma līgums. Ja aizņēmējs nav saņēmis brīdinājumu, tad aizdevējs vērsties tiesā par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi nav tiesīgs.  Slēdzot līgumu pie notāra, tiek izslēgta iespēja, ka aizdevuma līgums ir sastādīts vienas puses interesēs. Ja viena no pusēm ir kredītiestāde, tad līgumam obligāti ir jābūt noslēgtam rakstveidā. Tāpat līgumā ir jābūt atrunātam, kā un kādos termiņos aizdevums tiks atdots. Obligāti a izdevuma summa latos jānorāda tad, ja paralēli no aizdevuma līguma izrietošo saistību nodrošināšanai tiek ieķīlāts nekustamais īpašums. Aizdevumu ir iespējams atdod gan skaidrā naudā, gan veicot pārskaitījumu uz aizdevēja norādīto bankas norēķinu kontu. Aizdevuma līgumā ir jāatrunā, kā un kādos termiņos nauda no aizdevēja tiek nodota aizņēmējam. Ja tiek aizdota nauda, tad aizdevuma līgumā jānorāda, kādā apmērā. Ja aizdevuma līgums ir noslēgts mutiski, ar konkludentām darbībām vai privātā kārtā rakstiski, tad parāda piedziņa aizdevuma neatdošanas gadījumā var ievilkties daudzu gadu garumā.

Vekseli var izmantot gan kā kredīta līdzekli, gan kā maksāšanas līdzekli. Savās mājās tomēr pavadām lielāko daļu savas dzīves, tāpēc iekārtojums nevar būt mazsvarīgāks par plānojumu vai tehnisko stāvokli. Tas izslēgs iespējamību, ka darījumu ir noslēgusi persona, kurai ar tiesas spriedumu ir atņemta rīcībspēja. Dažkārt kā vecākām mājām, tā arī jaunajiem projektiem mēdz būt savi zemūdens akmeņi saistībā ar zemes domājamām daļām, meliorāciju un citām saistībām, kas nav acīm redzamas. Tāpat ir nepieciešams aizdevuma līgumā atrunāt, pēc cik ilga laika aizdevējs ir tiesīgs vērsties tiesā. "Ja faktiska naudas nodošana nav notikusi, tad nevar uzskatīt, ka pastāv aizdevuma attiecības." Ja aizdevuma līgums ir noslēgts notariālā akta kārtībā, aizdevējs var vērsties tiesā par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi. Tāpēc ir svarīgi, lai aizdevuma līgums tiek noslēgts kā notariālais akts. Aizdevējam, iesniedzot pieteikumu tiesā, klāt jāpievieno arī pierādījums, ka viņš aizņēmēju ir brīdinājis par vēlmi griezties tiesā. Mājoklis un tā apkārtne ir vieta, kur pavadīsiet lielāko daļu sava laika, tāpēc, ja svarīga ir zaļa un tīra vide, pērkot mājokli noteikti jāizpēta arī šis aspekts. Savukārt, iegādājoties īpašumu tā saucamajos jaunajos projektos, svarīgi ņemt vērā ne tikai šī brīža, bet arī nākotnes vajadzības. Notārs kā augsti kvalificēts jurists un neitrāla persona izskaidros pusēm to tiesības un pienākumus un visus līguma nosacījumus, lai likumu nezināšana līgumslēdzējām pusēm nenāktu par sliktu. Pretējā gadījumā aizņēmējs var iekļūt vēl lielākās nepatikšanās, kādas tās bija pirms aizdevuma līguma noslēgšanas. Interjera tendences gadu no gada mainās, tāpēc svarīgākais ir pašiem saprast, kādā mājoklī ikdienā jutīsieties komfortabli, un pēc tā arī vadīties, remontējot un labiekārtojot savu dzīvesvietu tā, lai savās mājās justos patiesi labi. Ja nauda tiek nodota līguma parakstīšanas brīdī vai tā jau ir iedota pirms līguma parakstīšanas, aizņēmēja paraksts uz līguma apliecina, ka viņš naudu ir saņēmis. Gadījumos kad parāda atmaksa saskaņā ar grafiku notiek pa daļām, aizdevuma līgumā nepieciešams atrunāt, ka aizdevējs ir tiesīgs griezties tiesā arī tad, ja tiek kavēts kaut viens no maksāšanas termiņiem. Aizdevējam pats svarīgākais ir izvērtēt, vai aizņēmējs nākotnē būs spējīgs aizdoto naudu atmaksāt, kā arī vai parāda neatdošanas gadījumā būs iespēja to atgūt citādi – vēršot piedziņu pret citu aizņēmējam piederošu kustamu mantu un/vai nekustamu īpašumu. Aizdevuma līguma sastāvdaļas Par līdzēju – aizdevēju un aizņēmēju – var būt gan fiziska, gan juridiska persona. Piemēram, vai netālu no mājām atrodas sabiedriskais transports, kas var būt izšķirošs ziemā, barga sala apstākļos, kad ar privāto auto nav iespējams tikt uz darbu, vai kad bērns jau pastāvīgi var doties no/ uz mācību iestādi. Ferratum atsauksmes – sūdzības. Latvijā vispopulārākie mājokļi joprojām ir dzīvokļi padomju laika ēkās, tomēr parasti šādām mājām ir nolietota infrastruktūra, tās nav siltinātas un remontētas. Tā, piemēram, šobrīd nekustamo īpašumu attīstītāji jau projektu izstrādes stadijā paredz labiekārtotus pagalmus, parkus, veloceliņu izveidi, ko veicina pieprasījums tirgū un zaļā dzīvesveida domāšanas dominance sabiedrībā. ir uzskatāmi par atlīdzības maksu aizdevējam. Vislabāk ir, ja tiek veikts bezskaidras naudas norēķins, jo, rodoties strīdam, naudas nodošanas faktu šādā gadījumā ir visvieglāk pierādīt ar bankas konta izdruku

Comentarios