Ko darīt ar negaidīti iegūtu mantojumu?

Vienīgā iespēja bija Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, kurā jau bija dažu gadu pieredze darbā ar brīvprātīgajiem. Grīnberga atbild, ka vispirms jau sarunās ar pacientu, jo cilvēkiem, jo īpaši, ilgstoši atrodoties slēgtā vidē, tas ir ļoti nepieciešams. gadā laikrakstā Svētdienas rīts pirmo reizi ievietojām rakstu ar uzaicinājumu iesaistīties brīvprātīgo darbā. Par viņa slimnīcas mammām kļuvuši brīvprātīgie – ēdinājuši, rotaļājušies, samīļojuši. „Ārzemēs, kur slimnīcas ir ļoti lielas, brīvprātīgie palīdz slimniekiem no uzņemšanas nokļūt nodaļās vai virza apmeklētāju plūsmu, strādā slimnīcas teritorijā esošos veikalos, piemēram, puķu kioskā, izvadā ar ratiņiem grāmatas no slimnīcas bibliotēkas. Grīnberga uz slimnīcu dodas sestdienu rītos ap desmitiem, lai netraucētu medicīniskā personāla darbu - kad ārsts bijis vizītē, pacientiem izdarītas nepieciešamās analīzes. Ar kādu citu mazo pacientu iepazinusies, kad viņam bija tikai trīs gadiņi. Grīnberga: Mans galvenais uzdevums ir pavadīt kopā ar nodaļas mazajiem pacientiem brīvo laiku, izdomāt dažādas aktivitātes un mēģināt viņus tajās iesaistīt. Viņa norāda, ka starp Amerikas un Latvijas slimnīcām pastāv vairākas būtiskas atšķirības. Ik pa laikam kāds pamet brīvprātīgo rindas - mācības, darbs, ģimene, bet jauni brīvprātīgie mūsu pulkam pievienojas ļoti reti. Reizēm sarunās ar pacientu vecākiem nākas pavadīt vairāk laika nekā ar bērniem, tādēļ ir labi, ja vienā reizē nodaļā strādā vairāki brīvprātīgie. Tiek sastādīts grafiks, kad un cikos brīvprātīgais ieradīsies, lai darbs ritētu nepārtraukti. Esmu pamanījusi, ka Latvijā brīvprātīgo darbā pārsvarā iesaistās vienīgi sievietes. Jāpaiet zināmam laikam, kamēr ir gatavi kontaktēties. Reiz, aptaujājot savus vīriešu kārtas draugus un paziņas, noskaidroju, ka par brīvprātīgo būtu gatavs kļūt tikai viens no viņiem. „Biju pārsteigta, vērojot, cik labi organizēts ir brīvprātīgo darbs Amerikā. „Palaimējās atrast sabiedriskās organizācijas Brīvprātīgo centrs interneta mājas lapu un sazināties ar centra direktori Gintu Ratnieci. Kad plāns skaidrs, tiek sameklēti nepieciešamie instrumenti - spēles, krāsainie zīmuļi, papīrs. Visu ārstēšanās laiku puisēns pavadīja slimnīcā viens, bez mammas klātbūtnes, jo viņai mājās bija jārūpējas par pārējiem bērniem. Grīnberga izgājusi nelielu apmācību, kuras laikā slimnīcas sociālā darbiniece Rudīte Burova pastāstījusi par vidi, kurā būs jāstrādā, par pacientiem, veicamajiem pienākumiem un to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Bērnu daudz, vecāku arī, un katrs grib savu mirklīti uzmanības," stāsta A. Izvēlies SMS kredīta aizdevēju. Opcijas: Komentēt šo ziņu•Citēt šo ziņu Re: no apkures nāk telpās dūmi. Nodaļas kapelānam Mārim Santam jau bijusi pieredze ar brīvprātīgajiem, kas strādāja diakonijā, tādēļ radusies doma, ka viņi varētu strādāt arī ar Paliatīvās aprūpes nodaļas pacientiem. „Ik reizi, kad esmu varējusi slimnīcā pabūt ar kādu kopā, kad esmu dzirdējusi vārdus – paldies, ka atnāci, laiks pagāja ātrāk! – izjūtu milzīgu gandarījumu. Bet, redzot, ka mazulis kopā ar brīvprātīgo ir priecīgs un apmierināts, un šajā laikā vecāki var mazliet atpūsties vai padarīt kādu nepieciešamu darbiņu, domas mainās, atzīstot, ka brīvprātīgo darbs slimnīcā ir noderīgs. smskredit ātrais kredīts EUR 430. Veidojot Paliatīvās aprūpes dienestu, ienāca arī brīvprātīgo darba ideja - ārzemēs brīvprātīgie ir neatņemama paliatīvās aprūpes komandas sastāvdaļa.

Kultūra | Mārupe

. Ja tiec pie tīrīšanas lūciņas, tad ievieto bateriju vai lampiņu un kāp korē apskaties. Ja dūmi sāktu nākt pakāpeniski vairāku dienu garumā, tad domātu ka aizuga skurstenis, bet te uzreiz negaidīti un strauji. Esmu novērojusi, ka ārstiem tas ne vienmēr izdodas. Viņa atceras, ka mēģinājusi veikt brīvprātīgā darbu arī kādā citā Rīgas slimnīcā, kur pirms tam brīvprātīgie nebija darbojušies, un secinājusi, ka šobrīd tas nav iespējams. Dažreiz viņa darbojas rotaļu istabā, kur var sapulcināt visvairāk bērnu, citreiz dodas apciemot kādu palātā. Bērniem, tāpat kā viņu vecākiem, nepieciešams kāds, kurš nepiederētu nodaļas medicīniskajam personālam, lai runātu nevis par slimību, bet par ko citu, piemēram, bērna emocionālo stāvokli. Brīvprātīgo darba uzsākšanai slimnīcā vispirms jārada priekšnosacījumi. Piemēram, palātā, kur atrodas guļoši pacienti, pie gultām nav naktslampiņu. Grīnbergai ir izveidojies priekšstats, ko visvairāk pacients gaida no ārsta: „Viņam būtu jārod iespēja katram pacientam veltīt pietiekami daudz laika un vienkāršā valodā izskaidrot viņa slimību, iespējamās problēmas un risinājumus.

sapņu tulks - N -

. Pusdienlaikā mazajiem slimniekiem ne vienmēr ir apetīte, tādēļ nereti nākas viņus rosināt ēst ar dažādu rotaļu palīdzību. Par brīvprātīgo var kļūt ikviens, kurš vēlas ziedot cēlam mērķim nevis naudu, bet savu darbu, laiku un enerģiju," spriež G. Ārstam jābūt atvērtam un laipnam, jāuzklausa un jāatbalsta savi pacienti. Ko darīt ar negaidīti iegūtu mantojumu. Tā kā Sorosa fonda Latvijā pārstāvji bija dzirdējuši, ka šajā jomā jau notiek aktivitātes, G. Tas guva samērā lielu atsaucību," teic psihoterapeite.

Izdevīgi piedāvājumi 365 dienas gadā. „Apmeklējot šo slimnīcu, radās priekšstats, ka personāls uztver mani kā kādu pārbaudītāju, nevis palīgu," skumji bilst A. Viņa jau četrus gadus kā brīvprātīgā strādā Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļā. Uzzinājusi, ka gribu strādāt tieši slimnīcā, viņa pastāstīja, ka sadarbība ar slimnīcām ir ļoti , jo tām ir savas problēmas un neviens īsti negrib nodarboties ar brīvprātīgo darba organizēšanu. Reizi gadā slimnīca saviem brīvprātīgajiem pusdienas, pasaka paldies par ieguldījumu un apbalvo. Opcijas: Komentēt šo ziņu•Citēt šo ziņu Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji. Vai palīdzēt slimnīcas personālam tikt galā ar dokumentāciju, guļošiem pacientiem atnest grāmatas no slimnīcas bibliotēkas, palasīt tās viņiem priekšā. Retajās reizēs, kad Hematoonkoloģijas nodaļā ir maz pacientu vai bērni nejūtas tiki labi, lai rotaļātos, brīvprātīgie apmeklējuši pacientus arī Traumatoloģijas un ortopēdijas, Nefroloģijas un Ķirurģijas nodaļās, kur viņi laipni uzņemti. Uz jautājumu, kādu viņa redz brīvprātīgo vietu mūsu slimnīcās, A. Viņa stāsta, ka vispirms radusies vēlme kādam palīdzēt, kaut ko darīt sabiedrības labā, tādēļ meklējusi informāciju gan presē, gan ar draugu starpniecību.. Savām acīm varēju pārliecināties, ka brīvprātīgo darbs ieņem augstu vietu sabiedrības vērtību skalā. Sākumā daļa uzskata, ka brīvprātīgais viņu bērnam nav vajadzīgs, ka paši var sniegt visu vajadzīgo. "Mums nav jāpiesaista brīvprātīgie, viņi paši nāk," pastāstīja Brīvprātīgo departamenta vadītāja. Ratniece ieinteresējusies deviņdesmito gadu vidū, strādājot par psiholoģi Latvijas Onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes nodaļā un daudz laika pavadot sarunās ar pacientiem. Ratniece: „Piemēram, Masačūsetas hospitālī katru dienu strādāja apmēram divi simti brīvprātīgo jeb divi tūkstoši gadā. Ļoti atvērtu, dzīvespriecīgu un mīļu! Diemžēl tagad viņš lejup noskatās jau no kāda mākoņa maliņas. Pie mums brīvprātīgo vēl ir ļoti maz, tādēļ līdz šādai plānošanai vēl ļoti tālu. Ir ļoti svarīgi, lai viņi ierastos darbā izgulējušies un labi atpūtušies." Masačūsetas hospitālī divi tūkstoši brīvprātīgo gadā Par brīvprātīgo kustību G. Bērnu slimnīcā Paliatīvās aprūpes dienesta telpas un citi resursi ir bāze, uz kuras darbojas brīvprātīgie. Tā pirms četriem gadiem liktenis mani aizveda uz šīs slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļu, un es to nekad neesmu nožēlojusi." Pirms darba uzsākšanas A. Tad apsver pasākumu plānu, jo bērni ir dažādi un arī viņu pašsajūta ne vienmēr ir laba, piemēram, pēc ķīmijas terapijas pacienti guļ vai nevar pārvietoties pa nodaļu. Šajā nodaļā bijis ļoti labi organizēts komandas darbs, tādēļ visi - ārsti, medicīnas māsas, sociālais darbinieks, kapelāns, psihologs - meklējuši veidus, kā uzlabot pacientu aprūpi slimnīcā. Kur palikušas naktslampiņas Šā gada janvārī Rīgas Dome izteica atzinību deviņiem cilvēkiem, kuri pērn paveikuši kādu labu darbu un snieguši saviem līdzcilvēkiem palīdzīgu roku un pozitīvas emocijas. Ko darīt ar negaidīti iegūtu mantojumu. Ratniecei tika piedāvāta iespēja apgūt brīvprātīgo darba pieredzi ASV. gadam vadījusi sabiedrisko organizāciju Brīvprātīgo centrs, papildina - brīvprātīgie pavada daudz laika, runājot ar pacientiem, tādēļ uzzina, kas nav īsti labi un kam vajadzētu būt citādi. Būdami cilvēki no malas, viņi visu ierauga ar svaigu aci. Jā, bērni sākumā ir sevī ierāvušies. Daļa dūmu aiziet skurstenī, bet daļa saiet pagrabā un tad arī uz dzīvojamām telpām. Viņa atceras vienu no pirmajiem pacientiem, sešgadīgu puisīti, ar kuru sastapusies, sākot brīvprātīgās gaitas slimnīcā. Slimnīcas Amerikā ir ieinteresētas nodrošināt pacientiem labāku servisu, tādēļ apmaksā ar brīvprātīgo darbu saistītās izmaksas. Kad paņēmu rokā mācību materiālus, sapratu, ka ritenis ir jau izgudrots, un mēs esam centušies to izgudrot no jauna," atceras psihoterapeite. Grīnberga ir viena no Rīgas labajām zvaigznēm. Četrus gadus strādājot ar pacientiem un arī personīgajā saskarsmē, A. Sestdienas - brīvprātīgo dienas A. Situācija diezgan nepatīkama. Vispirms aplūko pacientu sarakstu, iepazīstas ar jauniņajiem un izstaigā nodaļu. Visu ziemu viss bija kārībā, bet šodien negaidīti sāka diezgan intensīvi nākt iekšā telpā dūmi. Un, ja smagi slims bērns, kurš tobrīd ir bēdīgs un sašļucis, manā klātbūtnē pasmaida vai sāk smieties, sajūta ir vienreizēja,” saka ALDA GRĪNBERGA. bet ja ķieģelis, tad gaidi nākamo

Comentarios