Kredīts pensionāriem – papildus līdzekļi pensijai

licences īpašnieki var saņemt tos instalētājus caur sore.lv mājas lapu. Kredīts pensionāriem – papildus līdzekļi pensijai. # Izlaista atsevišķa viegli lietojama datorprogramma pašnodarbinātām personām „Krivulis”. Ar csv faila palīdzību varēs izeksportēt no Zalktis datubāzes uz citu Zalktis datubāzi.

Kredīts pensionāriem | Blogs |

. Aizdevuma pieteikums Sauleskredits. Līdz janvāra beigām tiks papildināti ar jaunām biedrības un uzņēmumu gada pārskatiem. Datorgrāmatvedība“ par Zalktis izmantošanu. Info www.krivulis.lv # jaunums – datubāzes atjaunošana no rezerves kopijām, neizejot no Zalktis. Varēs viegli izdzēst nevajadzīgus valūtas kodus. Uzstādījumi aizpildāmi caur galveniem parametriem; # jaunums – EUR kā pamatvalūta. Tagad tas ir brīvi aizpildāms lauks. jauns ziņojums par algam,VSAOI, IIN izdruka; # jaunums – mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija ar izdruku un eksportu uz VID EDS; # izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un stabilitātes uzlabošana. # veikti vairāki uzlabojumi sistēmas stabilitātes uzlabošanai. versijā ir atrasta rupja kļūda un lūgums visiem mainīt uz šo jauno versiju. Uzstādīt skaitu parametros; # Jaunums: Uz rēķina izdrukas tekstu maināma nobīde uz leju. #Piezīmēm: atvaļinājumi, slimības u.c.

Ātrie aizdevumi internetā, priekšrocības un trūkumi. Ja nelieto datu importu no EdiSoft, tad  ILN lauku var neaizpildīt. # uzlabojums – Klientu sarakstam ir pārrakstīts klientu datu eksports un imports. To ienākumu aprēķinā neapliek ar VSAOI un IIN; # Papildinājums: Algu aprēķinam pievienota aile “Algas nodoklis %”. versija ar vairākām izmaiņām pēc lietotāju ieteikumiem. versijas lietotāji bez papildu samaksas.

Kredīti pensionāriem |

. # Krivulī var lietot personas bez grāmatveža izglītības. versijas jaunumi:: # Jaunums: Maināma PPR parakstu daļas izdruka. Kredīts pensionāriem – papildus līdzekļi pensijai. Universālajā rēķinā varēs ievadīt preces un pakalpojumus ar dažādām PVN likmēm. Tie tiek izdrukāti personu kartītēs. Lūdzam sekot jauniem rakstiem mūsu mājas lapā www.zalktis.lv.

Jaunumi – Zalktis

. v.jaunumi: # izmaiņas – kokmateriālu un būvn.pakalp. Lūdzu sekot mūsu mājas lapai; # pārstrādāts datu imports no Tildes formāta xml faila ar precizētu partneru salīdzināšanu ar esošo Zalktis datubāzes partneru datiem; # uzlabojums – rēķina ievades formā dokumentu nosaukuma izkārtojums pēc lietotāja ieskatiem. Plānots papildu jauninājums, tiklīdz būs zināms MUN deklarācijas eksporta faila apraksts. Noderīgs pārskats pārejai uz EUR un citām vajadzībām. # izmaiņas – kļūdu labojumi pēc klientu informācijām un sistēmas stabilitātes uzlabošana. # Izmaiņas: Izejošā pavadzīme PPR. Izmainīt pēc vajadzības to daļu parametros. Var pēc vajadzības ievadīt vairākus savas bankas kontus; # papildinājums- rēķina formā aizpildot rēķinu, var nekavējoties izsūtīt šo rēķinu uz rēķinā norādītā partnera e-pastu. # Labojums: Izlabota kļūda, ka atverot labošanai izejošo PPR, nepareizi attēloti dati. Kas var aizņemties ātro kredītu?. Vivus ātrais kredīts Ls 90 no 1 līdz 24 mēnešiem.. Šīs jaunās versijas Zalktis lietotāji varēs vēlreiz uzinstalēt ar tiem jauniem gada pārskatiem bez maksas. To turpmākā izstrāde netiks turrpināta sakarā ar biežām likumdošanas izmaiņām. Lai automātiski saņemtu jaunos rakstus pa e-pastu, varat piereģistrēties par jauno rakstu sekotājiem caur izvēlni Follow mūsu mājas lapā apakšā pa labi. Atskaites pēc projekta – rēķinu saraksts un hronoloģiskais žurnāls. daļas  druka un eksports uz VID EDS, ir iespējami periodi pa mēnešiem, ceturksni, pusgadu; # izmaiņas – jaunas VSAOI likmes pensionāriem un izdienas pens.saņ.. Dažos uzņēmumos uzņēmuma īpašnieki vada uzņēmumu un nesaņem algu

Comentarios