Lai varētu saņemt pakalpojumu no SMScredit.lv

Savukārt Iedzīvotāju reģistra likuma noteic, ka personai, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas jaunās dzīvesvietas adresi ārvalstīs, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās. Lai varētu saņemt pakalpojumu no SMScredit.lv.

#DodPieci 2015: 1000 EUR pieklauvē pie durvīm

.

Kas jāzina par maznodrošinātā statusu -

.

Lai saņemtu konkrētākas atbildes par iespējām saņemt valsts garantētos uzturlīdzekļus šajā situācijā, aicinām konsultēties savas pašvaldības bāriņtiesā un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā. krediti interneta no 18 gadiem. TIESĪBU AKTI © E-konsultācijai ir informatīvs raksturs. Bērns paliek uz dzīvi Latvijā ar vecomāti. Civillikuma paredz: “Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem.” Strīdus par uzturlīdzekļiem izšķir tiesa. Tiesas nolēmuma izpildi, ja parādnieks to labprātīgi nepilda, veic zvērināts tiesu izpildītājs. Tāpat nav skaidrs, vai vecmāmiņa ir iecelta par bērna aizbildni, kā norādāt jautājumā. punkts paredz izbeigt uzturlīdzekļu izmaksu, ja iesniedzējam un bērnam nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā. Lai varētu saņemt pakalpojumu no SMScredit.lv.

Comentarios