Latvijas Kredītu Centrs – Finanšu risinājumi īstajā brīdī

Mēs nodrošinām datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Jūsu iebildumu gadījumā veicam lietderīgās darbības, lai iebildumus atrisinātu. Kā pārbaudīt kredītvēsturi?. Mūsu tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Mēs nenesam nekādu atbildību. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Mūsu pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. krediti interneta ar negativu kreditvesturi. Citas prasības, lai varētu saņemt ātro kredītu. Beidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, personas dati tiek dzēsti.

Latvijas Kredītu Centrs - sūdzības un atsauksmes -

. vai rakstot Datu aizsardzības speciālistam, e-pasta adrese: INFO@LKCENTRS.LV. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami šeit.

Latvijas Kredītu Centrs - Līdz 10 000 € -

. SIA "LATVIJAS KREDĪTU CENTRS", Reģ. Personas datu apstrāde un aizsardzība, glabāšanas ilgums Mēs aizsargājam Jūsu personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Mums pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.. Ārpustiesas strīdu risināšana Strīds starp patērētāju un Sabiedrību tiek risināts pārrunu ceļā. SIA "LATVIJAS KREDĪTU CENTRS", Reģ. Sīkāku informāciju par strīdu risināšanas procesu, lūdzam skatīt:  Mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumi Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Kredītu reģistrs -

. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Pieteikt CreditON ātro kredītu.

Latvijas Kredītu Centrs – Kredīts bez ķīlas no 300 līdz 10.

. Latvijas Kredītu Centrs – Finanšu risinājumi īstajā brīdī. Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus: identifikācijas datus, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, u.c. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda datu apstrāde, kura tiek veikta, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem

Comentarios