Latvijas nodokļu sistēma

Tiesības saņemt atlaidi ir NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu Carnikavas novadā savā nekustamajā īpašumā – mājā vai dzīvoklī. Arvien pieaugošais nekustamā īpašuma nodokļa slogs kļūst finansiāli nepanesams visiem Latvijas iedzīvotājiem, sevišķi tiem, kuru mājoklis atrodas Rīgā, Pierīgā vai Jūrmalā. Pagājušo mēness rīkojot protesta mītiņu pie Saeimas ,centāmies pievērst parlamentāriešu vērību nodokļa konfiscējošai būtībai, un pieprasījām tā atcelšanu. Būtībā pašreiz, mūsu valsts iedzīvotāji, par savu vienīgo īpašumu pašvaldībām maksā divus nekustāmā īpašuma nodokļus - IIN un NĪN. No sākotnēji piedāvātajiem sešiem risinājuma modeļiem pašlaik aktīvs darbs notiek ar diviem. Ar cieņu Biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ valdes locekle L. Pēc apstiprināšanas parlamentā un nosūtīšanas Ministru Kabinetam, iniciatīva ir nozudusi birokrātijas labirintos. Līdz šim minētais informatīvais ziņojums Saeimai nav iesniegts, kā arī, sazinoties ar atbildīgo par darba grupu Finanšu ministrijā, zināms, ka ministrija nemaz nav veikusi nepieciešamos darbus informatīvā ziņojuma sagatavošanai. Šajā sakarā nākamajā starpinstitūciju darba grupas sanāksmē šonedēļ ir plānots apspriest minēto jautājumu, lai tuvinātos kopīgai izpratnei par iespējamiem risinājuma variantiem. Papildus būtu jāvērtē, kā šī iniciatīvā ietekmē pašvaldību budžetus, un nepieciešamības gadījumā jārod kompensējošie mehānismi. Valdībai, meklējot labākos risinājumu, varbūt vajag palūkoties, kādu nodokli par savu vienīgo īpašumu maksā citās Es valstīs. Politiķi un ierēdņi valsts un pašvaldību institūcijās nav izrādījuši politisko gribu, lai atrisinātu nekustamā īpašuma nodokļa problēmu. Paradoksāla, jo neviena Eiropas valsts nespēj sacensties ar to, cik Latvija iekasē no iedzīvotājiem ar vienīgo mājokli. Skatītājiem būs iespējams dzirdēt dažādus iniciatīvu autoru stāstus gan par iniciatīvu attīstības gaitu, gan par to, kāda ir veiksmes formula, lai iniciatīva kļūtu par likumprojektu Saeimā, kā arī citi ieteikumi, kā uzlabot politiku Latvijā. gada beigām kopējais parādu apjoms sācis samazināties – to nosaka daudzi faktori, ekonomika, paša VID darbība, kā arī salīdzinoši nesen ieviestā vienkāršotā uzņēmumu likvidācija, kas "attīra šo vidi". Savukārt pirmā modeļa negatīvie aspekti ir tādi, ka pastāv "shēmošanas" risks ar dzīvesvietas deklarēšanu dārgākajā īpašumā, piedāvājums nerisina nodokļa sloga pieaugumu zemei, kā arī ir sarežģīta administrēšana, kurai papildus nepieciešami finanšu resursi. Visi laipni aicināti iestāties biedrībā. Neatkarīgā jau rakstīja, ka Swedbank Finanšu institūta veiktais pētījums atklāj, ka Latvijā iedzīvotāji maksā augstāku NĪN salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm. Kopš ministra rīkojuma jau ir pagājuši vairāk nekā divarpus mēneši, bet iespējamais likuma grozījumu projekts tā arī atklātībā nav nonācis. Arvien biežāk Latvijas iedzīvotāji satraucoši vērsa uzmanību uz strauji augošajiem nodokļiem, kas vairākām ģimenēm licis atteikties no īpašumiem. Pārējās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos, paliks spēkā tāpat kā līdz šim, vienīgi tās netiek summētas uz vienu īpašumu, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm. Arī ziedojumi tiks izmantoti efektīvi un pēc labākās sirdsapziņas. Par tieši šāda NĪN maksāšanas mehānisma nepieciešamību iestājas un šobrīd aktīvi diskutē arī kopienas “Kam pieder valsts” locekļi. Ja esat nolēmuši nodarboties ar uzņēmējdarbību Beļģijā, tās formas izvēlē viens no izšķirošajiem elementiem būs ar nodokli apliekamais ienākumu līmenis. Saeima, Ministru kabinets, Valsts zemes dienests un pašvaldības runā tikai par budžeta, nevis Latvijas iedzīvotāju vajadzībām, līdz ar to turpinās iedzīvotāju māju konfiscēšana. Valstīs, kurās tiek piemērots NĪN, tas tiek attiecināts tikai pret otro un pārējiem īpašumiem, kas vienlaicīgi ir īpašnieka rīcībā, kā arī, pelnošajiem īpašumiem. Tomēr pašreizējā Finanšu ministrijas pasīvā attieksme un nespēja vai nevēlēšanās ievērot Saeimas nolikto termiņu vājina pilsoņu apziņu pašam ko pozitīvi mainīt savā valstī. «Valdība tuvākajā nākotnē plāno būtiski paaugstināt nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības, tās tuvinot tirgus vērtībai, kas Latvijas iedzīvotājos ir izsaucis milzīgu rezonansi. Pakāpeniska NĪN palielināšana vienīgajam mājoklim Latvijā neatbilst tautas iespējām to samaksāt un tās interesēm dzīvot pašu zemē. Latvijas valsts ir pārvērtusies no īpašumtiesību aizstāvja par varmāku, kas aplaupa savus iedzīvotājus. Šis atvieglojums tika ieviests, lai veicinātu lauku reģionu apdzīvotību un jaunu biznesu izveidi tajos. aprīlī iniciatīvas autore Liāna Hiršsone iniciatīvu iesniedza Saeimā! Turklāt, papildinot partiju viedokļu sadaļu par iniciatīvu, arī ZZS sola atbalstīt iniciatīvas nodošanu izvērtēšanai Ministru kabinetā. Vienlaikus ir arī jāizskata jautājums par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanu, no kuras aprēķina nodokli. Diemžēl neviens no tiem neieguva gana lielu atbalstu, un tie pazuda nebūtībā. Papildu informācija: mītiņa organizatore Liāna Hiršsone, tālr. Noteikti jāizvērtē arī pašvaldību loma saistībā ar nodokļa atcelšanu, kā arī nodokļa atcelšanas ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem. Šo darbu sarežģī tas, ka ēkas un zemes īpašnieki bieži ir dažādas personas, ēkai piesaistītā zemes gabala platība nav normēta, dzīvojamās ēkas īpašnieks visu nodokļa slogu var attiecināt uz īrniekiem, kas ir īpaši izteikta problēma denacionalizētajos īpašumos. Tika dibināta biedrība “Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam”. Turklāt atvieglojumi uz noteiktu laiku pienākas arī tad, kad īpašuma izmantošanai tiek izmantots enerģijas taupīšanas režīms, tas atrodas tuvu riska zonām vai kalpo kā viesnīca lauku apgabalos. Ziedojums tiks novirzīts jurista pakalpojumu segšanai. Nesamērīgi turpina pieaugt finansiālais slogs, radot risku Latvijas iedzīvotājiem zaudēt savu nekustamo īpašumu, pašvaldībām to konfiscējot. Valdībai tuvāko trīs mēnešu laikā ir jāsagatavo priekšlikumi par iespēju atcelt vai vismaz samazināt nodokļa likmi vienīgajam īpašumam. Diskusijās izskanēja arī iespēja, ka, burtiski īstenojot šādu risinājumu, varētu sākties īpašumu pārrakstīšana uz radiniekiem, lai katram būtu pa īpašumam, kurš netiek aplikts ar nodokli. Pirms Līgo svētkiem to vērtēja Saeimas deputāti, kuri nolēma uzdot Ministru kabinetam vērtēt iespēju mainīt nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vienīgajam īpašumam. Kā izriet no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieka Oskara Vizbuļa Neatkarīgajai skaidrotā, dokuments nekur nav pazudis. Līdz ar to atsevišķus iespējamos risinājumus, kas būtu izdevīgi Rīgā, nevar īstenot visā Latvijā, lai nesamazinātu ienākumus no Rīgas attālākajām pašvaldībām. Par šo jautājumu domas dalās ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī starp politiķiem un sabiedrības inteliģenci. Mūsu biežākie sadarbības partneri abos virzienos ir Lietuva un Igaunija. Tai ir speciāli izveidota kontrolēšanas programma, ar kuru palīdzību ļoti efektīvi tiek veiktas nodokļu revīzijas un tiek pārbaudītas uzņēmumu bilances. Atbildē FM skaidro iniciatīvas virzību darba grupā un sola aicināt iniciatīvas pārstāvi uz nākamo darba grupas sanāksmi. Tāpat tiek norādīts, ka iedzīvotāji sev mājokli ir sarūpējuši par saviem ienākumiem, par kuriem vienreiz jau ir nomaksāts ienākuma nodoklis. Pievienojies, rakstot uz hirssone@inbox.lv. Iniciatīvas autore Liāna Hiršsone norāda: “Pēc iepazīšanās ar pārējo ES valstu pieredzi un atklājot to, ka iedzīvotāju vienīgie īpašumi citur Eiropā netiek aplikti ar nodokļiem, platformā Manabalss.lv rekodlielā ātrumā tika savākts nepieciešamais balsu skaits. Tādējādi valsts pamudina iedzīvotājus necenties uzlabot savus dzīves apstākļus. Atgādinām, ka nesen tika nosūtīta atklāta vēstule Valsts prezidentam, aicinot atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam. Ziņojumam bija jāietver izvērtējumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības. No atsevišķām valstīm, piemēram, Maltas trijos gados nav saņemts neviens piedziņas pieprasījums un arī tai VID nav lūdzis neko piedzīt. Tajā pašā laikā “No sirds Latvijai” uzskata, ka priekšlikums ir jāpilnveido, jo šāds, vienkāršots, risinājums vienādi attiecas gan uz trūcīgiem cilvēkiem ar vienkāršu mājokli, gan ekskluzīvu muižu un villu īpašniekiem. Lai to paveiktu, turpmāk, savai darbībai piesaistīsim juristus. pantā noteiktās likuma ierosināšanas tiesības, un aicināt Saeimu atkārtoti lemt par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, kas kalpo par īpašnieka dzīvesvietu. panta, diemžēl mērķis netika sasniegts. Finanšu ministrija ir uzaicinājusi VARAM piedalīties grozījumu izstrādē likumā Par nekustamā īpašuma nodokli, un līdz šim brīdim Ministru kabineta dotā uzdevuma izpildes ietvaros ir notikušas divas starpinstitūciju sanāksmes. NSL deputāti norāda uz problēmu, ka īpašuma aplikšana ar nesamērīgu NĪN noved pie tā, ka cilvēks zaudē savu īpašumu. Ļoti ceru, ka arī valdība ieklausīsies iedzīvotāju paustajā gribā un meklēs citus risinājumus NĪN politikai. Kādam mērķim Tev pirmais kredīts ir nepieciešams?. NĪN vienīgajam mājoklim netiek piemērots Baltijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā. Iniciatīvā piedāvātā un citu Eiropas valstu piemērotā NĪN politika nekādā veidā nav vērsta pret īrniekiem. “Ar skolotājas algu to ir neiespējami nomaksāt,” apliecina Liāna Hiršsone. Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica uzsver, ka šāds lēmums ir pieņemts, lai iedzīvotājiem mazinātu nodokļu slogu un viņiem nebūtu jādodas prom no savām dzimtas mājām tikai tāpēc, ka vairs nevar samaksāt nodokļus. Valsts kancelejai uzdots informatīvo ziņojumu nosūtīt Saeimai. "Šo informāciju mēs mēneša laikā iesniegsim Satversmes tiesā!" skaidro Liāna. Tieši tādēļ esmu veidojusi iniciatīvu portālā Manabalss.lv un nu jau vairāk nekā pusgadu strādājusi, lai šī netaisnība tiktu labota. Pierīgā jau šobrīd kadastrālās vērtības ir salīdzinoši augstas, savukārt iedzīvotāju maksātspēja ar katru gadu samazinās,» uzsver D. Finanšu ministrijas pārstāvja Alekša Jarocka apgalvojums, ka NĪN nodokļa mērķis ir īrnieki, ir patiesi mulsinošs un vien atspoguļo to, ka ministrijā izpratne par reālo situāciju ir zema. Tā ir paradoksāla situācija. Līdz ar Liānas Hiršsones iniciatīvas iesniegšanu Saeimā vairāki politiskie spēki nāca klajā ar dažādiem risinājumiem NĪN problēmas risināšanai. Pamatojoties uz šādu loģiku, par negodīgu var uzskatīt jebkuru nodokli, ar kuru tiek aplikta komercdarbība - pat PVN, jo beigās taču to atmaksā patērētājs. gada martam, lai Tieslietu ministrija varētu izstrādāt likuma grozījumus "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas nodrošinātu samērīgāku nekustamā īpašuma nodokli. gadam saņēmis un uz kurām sūtījis piedziņas pieprasījumus. Ražotnes, tirdzniecības centri maksā lielāku NĪN, savukārt iedzīvotāji ir atbrīvot no NĪN, jo tie pašvaldību budžetus veido ar saviem IIN maksājumiem. Ieeja festivālā ir bezmaksas. Tādēļ aktuāls ir jautājums nevis par nekustamā īpašuma nodokļa likmju maiņu, bet tā piemērošanu katrā no pašvaldībām. Šāda Latvijas iedzīvotāju pretnostatīšana ir nekorekta un aplama. Gan FM, gan pašvaldību ieskatā būtu jāsaglabā pašvaldībām piešķirtā kompetence ar saistošajiem noteikumiem īstenot arī ilgtermiņā labvēlīgāku NĪN politiku konkrētajā pašvaldībā. Šodien noslēgts līgums ar starptautisku advokātu biroju, kas apņēmās līdz septembrim iesniegt prasību Satversmes tiesā. LRA līdz šim ir konsekventi iestājusies pret nodokļu sloga paaugstināšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem un savu nostāju nav mainījusi. ManaBalss.lv brīdina: Ministrijas pasīvā attieksme var vājināt iedzīvotāju spēju ietekmēt lēmumus valstī. gadu Francijas Prezidents Emanuels Makrons pakāpeniski ir uzsācis dzīvojamās platības nodokļa samazināšanu. Ministrijas un to ierēdņi nekautrējas manipulēt ar skaitļiem. Tāpēc ir nepieciešams izstrādāt skaidrus un godīgus kritērijus nodokļa atcelšanai. Lasi tālāk, ko partijas domā par pilsoņu iniciatīvu! NACIONĀLĀ APVIENĪBA “VISU LATVIJAI!” – “TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” "Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Saeimas frakcija minēto iniciatīvu uzskata par atbalstāmu. Latvijas nodokļu sistēma. Lūdzu visus, kuri ir ieinteresēti NIN atcelšanā, ziedod biedrībai "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" uz zemāk norādīto biedrības kontu. Šobrīd Francijā var tikt atbrīvots no NĪN maksāšanas gadījumos, kad īpašums tiek izmantots lauksaimniecības vajadzībām, piemēram, klēts vai pagrabs. Piemēram, viens no iespējamajiem risinājumiem varētu būt noteiktas dzīvojamās platības neaplikšana ar nodokli katram cilvēkam. "Mūsu biežākie sadarbības partneri abos virzienos ir un. Iniciatīva pēc savas būtības ir atbalstāma - it īpaši, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju ienākumus un nekustamā īpašuma vērtības un nodokļa noteikšanas kārtību. Atlaides savējiem Daļa pašvaldību arī līdz šim ir izmantojusi iespēju un piešķīrusi NĪN atlaides dažādām iedzīvotāju grupām, piemēram, Rīgā šogad mazāk par īpašumu ir jāmaksā ģimenēm ar bērniem. VARAM savas kompetences ietvaros līdzdarbojas jautājuma risināšanā, paužot atbalstu iedzīvotājiem labvēlīgas nodokļa politikas izstrādei, kas vienlaikus neradītu būtisku negatīvu ietekmi uz pašvaldību budžetiem, atklāja O. Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana ir katras pašvaldības kompetencē, tām jau šobrīd ir iespējas izmantot tā progresivitāti, lemjot par likmju un atlaižu piemērošanu. Tas vien norāda, ka pašreizējā politika ir greiza, bet apgalvojuma autori nekompetenti. Iniciatīva ir guvusi atbalstu sabiedrībā, taču ne politiķu vidū, tādēļ vēršamies pie Jums pēc palīdzības. Lūdzu turpināt ziedot un biedrības biedriem turpināt iemaksāt biedra naudas, lai sāktu vākt naudas līdzekļus jurista pakalpojumiem pieteikuma izstrādei ECT tiesai. Ja Saeima ieklausīsies tautas balsī un nolems neaplikt vienīgo īpašumu ar nodokli, šīs izmaiņas labākajā gadījumā varētu staties spēkā nākamgad. gada pavasara ar likumu ir noteikts regulējums, kā ES dalībvalstis cita citai palīdz piedziņā. Aicinot kopīgiem spēkiem veidot mūsu valsti labāku, biedrība "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam ". Salīdzinot Baltijas valstu praksi nekustamo īpašumu nodokļu jautājumā, šodien Latvija saviem iedzīvotājiem piemēro visaugstāko nekustamā īpašuma nodokli. Tāpat komisijā izkristalizējās problēma, ka cilvēki manto īpašumu, kas uzreiz vai vēlāk kļūst vērtīgāks, līdz ar to palielinās par to maksājamie nodokļi, ko īpašnieki nevar nosegt. Pārdomājot iepriekš paveikto, un nolūkā, efektīvāk aizstāvēt savu biedru intreses, turpmāk mītiņu organizēšana tiks papildināta ar tūlītējiem pasākumiem, kas nepieciešami cilvēkiem, kuri dēļ NĪN nodokļa parāda nokļuvuši īpašuma konfiscēšanas slazdā. Pēc pašas būtības nodoklis ir netaisnīgs pret godīgajiem nodokļu maksātājiem, kas ar saviem iedzīvotāju ienākuma nodokļiem, jau tagad ievērojami papildina pašvaldību budžetus. Lai mūsu valsts iedzīvotājiem nebūtu jāatdod pēdējie iztikas līdzekļi un jāzaudē savs vienīgais īpašums! Šī nodokļa atcelšana arī Latvijas iedzīvotājiem ļautu ar pārliecību un bez bažām raudzīties nākotnē, un ar prieku sagaidīt valsts simtgadi. Kredīts no 19 bez darba vietas. Jautājums par NĪN zemei - pagaidām vēl neatrisināts FM norāda, ka abu modeļu galvenais trūkums ir tas, ka tie būtībā nerisinās jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli zemei, kas ir pamata iemesls iedzīvotāju maksājumu pieaugumam. Līdz ar to tiek panākts taisnīguma princips, jo īpašumi, kas tiek izmantoti saimnieciskajai darbībai, intensīvāk patērē pašvaldības infrastruktūru. Tomēr visiem šiem modeļiem ir dažādi trūkumi, un arī pašvaldībām ir dažādi viedokļi par iespējamo problēmas risinājumu. Aiz cipariem slēpjas tūkstošiem bēdu stāstu, konfiscētu māju un īpašumu. Ministrijā uzskata, ka drīzāk problēmas ar NĪN jārisina, pārskatot kadastrālās vērtības bāzes. Jaunā kārtība Carnikavā stāsies spēkā nākamgad, pašvaldību vēlēšanu gadā.

Valsts ieņēmumu dienests

. Nodokļu maksājumi Beļģijā tiek stingri kontrolēti. Visai daudz tādu uzņēmumu nav. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., ar attiecīgu norādi e-pasta nosaukumā. Arī padomju gados ar tolaik izstrādāto likumu palīdzību īpašumi tika konfiscēti, bet īpašnieki - izsūtīti. VZD pārstāvji pauda, ka informācijas sistēmā šīs ziņas var ielikt. Kā ziņots, FM patlaban analizē priekšlikumu par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam un risinājumu jautājumā sola šā gada rudenī.

PVN (Pievienotās Vērtības Nodokļa) maksātāja …

. Šogad iedzīvotājiem par savu vienīgo īpašumu ir jāmaksā pilnā apmērā, ja vien viņi neietilpst kādā no atbalstāmajām iedzīvotāju grupām. Savukārt, LTV Panorāmai Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atklājis, ka redz nepieciešamību mainīt NĪN likumu.

Iniciatīvas autore un tās atbalstītāji nosūtījuši vēstuli Valsts Prezidentam, lūdzot to aicināt Saeimu atkārtoti lemt par nodokļa atcelšanu. “NO SIRDS LATVIJAI” Ja Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam tiks iesniegts Saeimā, frakcija “No sirds Latvijai” balsos PAR tā tālāku virzību. gadsimta ES dalībvalstī, kas mērķē uz iekļūšanu OECD. Faktiski šis nodoklis nav samaksājams un cilvēki ir spiesti izpārdot par lētu naudu savus īpašumus, pārcelties citur. Tai pašā laikā, ir nepieciešams izstrādāt detalizētu regulējumu, kā šo mehānismu var īstenot, tā, lai tas sasniegtu savu mērķi pēc būtības, nevis ļautu turīgiem daudzu nekustamo īpašumu īpašniekiem kārtējo reizi apiet likumu un nemaksāt nodokļus. Īpašuma vērtība pieaug, jo blakus notiek aktīva zemes un ēku tirdzniecība. IIN progresivitāte ierasti tiek panākta ar principu, ka tie, kam ienākumi ir augstāki, maksā lielākus nodokļus, savukārt NĪN progresivitāte ir atkarīga tikai no īpašuma izmantošanas veida - attiecīgi, vai tas ir pelnošs vai nē. Var jau piedāvāt izskatīšanai sešus dažādus variantus, bet FM grib piedāvāt variantu, kas, pēc ministrijas domām, būtu pareizākais,» teica Reizniece-Ozola, neatklājot konkrētus risinājumus

Comentarios