Parāda piedziņa tiesas ceļā: kas Tev par to jāzina

Kā veidojas parāda piedziņas summa - LV portāls

. Jums ir iespēja internetā, taču pilnīgu precizitāti nevar garantēt. parādu piedziņas kompānijas par izdevumiem, kas radušies: Parādu piedziņas vienkāršākais veids – vēstule tiek izsniegta pret parakstu. Vai komersanti šo prasību reāli ievēro un neuzglabā datus ilgāk publiski nav zināms. Tā var būt arī parastā kārtībā nosūtīta vēstule, ja vien tās nosūtīšanas faktu ir iespējams pierādīt.

Parādu piedziņa - inkaso - no juridiskām un fiziskām personā

. Atrais – ātrā finanšu palīdzība kopš 2005. gada. Visus parādu piedziņas izdevumus vēlāk sedz parādnieks, tomēr izdevumiem ir jābūt pamatotiem. Saskaņā ar likumdošanu Ziņas par parāda faktu melnajos sarakstos ir jāuzglabā trīs gadus pēc saistību novēršanas. Daudzi uzskata, ka vēstulei nav likumīgs spēks, jo nekādu līgumu ar parādu piedziņas kompāniju privātpersona nav slēgusi. Ja ar parādnieku šādā veidā nav iespējams sazināties, piedzinējs drīkst izmantot kontaktinformāciju, ko ieguvis iepriekš sazinoties ar parādnieku. Likums paredz arī parādnieku pienākumus – tajos ietilpst sadarbošanās ar kreditoru un parādu piedziņas kompāniju. Tas nozīmē, ka parāda atgūšana piespiedu izpildes brīdinājuma kārtībā ir iespējama tikai tad, ja parādnieks ir pasīvs un vai labprātīgi veic samaksu. Parasti pirms kredīta apstiprināšanas vai līzinga pirkuma pircējam jāparaksta līgums, kur ir arī atzīme par atļauju pārbaudīt kredītvēsturi. Kāpēc nedrīkst ņemt kredītu izklaidēm?. Ja tiesas lēmums parādniekam nebūs labvēlīgs, jārēķinās, ka parāds krietni pieaugs – būs jāatmaksā arī tiesas izdevumi. Kāpēc, var būt nepieciešams ātrais kredīts?. Jāņem vērā, ka tiesu izpildītājam ir daudz vairāk iespēju atgūt parādu: piemēram, piedzīt to no darba algas vai citiem ienākumiem, kā arī apķīlāt parādnieka mantu. Noteikumiem par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi” Nr. Sazināšanās nosacījumi Parādu piedzinējs saziņai ar parādnieku drīkst izmantot to kontaktinformāciju, kas norādīta, slēdzot darījumu ar aizdevēju – tālruņa numuru, e – pasta adresi un pasta adresi. Pirmā darbība, ko veic parādu atgūšanas kompānija, ir vēstules nosūtīšana parādniekam. Savukārt, ja labprātīgi netiks pildīts arī tiesas lēmums, procesā tiks iesaistīts arī tiesu izpildītājs. Datubāzes paredzētas tam, lai pasargātu citus aizdevējus no bezatbildīgiem kredītņēmējiem – tajā iekļautā informācija pieejama bankām, nebanku kreditoriem un līzinga kompānijām. Tā kā sarunas ne vienmēr dod rezultātu, tiek iesaistīti parādu piedziņas uzņēmumi. Arī parādu piedzinējs var iebilst pret parādnieka argumentiem, sniedzot atbilstošus pierādījumus – čeku, līgumu kopijas u.c. Nav pieļaujama arī saziņa sociālajos tīklos, ja iepriekš neesi devis šādu piekrišanu. Kredīts rēķinu apmaksai. Situācijās, kad nekas, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējs vai pats kreditors nosūta rakstveida vēstuli uz parādnieka deklarēto dzīvesvietu. Parādnieku datu bāzes Latvijā uztur gan valsts institūcijas, gan vairāki privātie uzņēmumi. Tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas vēlas pārskatāmā nākotnē pirkt mājokli kredītā vai izmantot, ir būtiski saglabāt pozitīvu kredītvēsturi un pildīt līgumsaistības noteiktajā termiņā. Ja radušās aizdomas, ka parādu atguvējs pārkāpj likumu, jāsazinās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Tas nozīmē, ka uzņēmumi nedrīkst sūtīt vēstules vai zvanīt kolēģiem, draugiem, radiem. Tātad, lai datu bāzē pārbaudītu kādas personas kredītvēsturi, trešajai personai tam jāsaņem šī cilvēka rakstiska piekrišana. Pieteicējs ar šo lēmumu var pēc tam iet pie tiesu izpildītājiem, lai apķīlātu parādnieka mantu vai atgūtu naudu citiem, likumā noteiktiem līdzekļiem.

Lēmums pēc tam tiek nosūtīts pieteicējam un parādniekam. Tāpat likums ir noteicis, ka tai obligāti nav jābūt ierakstītai vēstulei.. Ja nav atmaksāts, aizdevējs lietu var nodot kādam no parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. Uzskatāms, ka parādnieks vēstuli ir saņēmis septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Tomēr jāatceras, ka pienākumi un tiesības ir gan parādniekam, gan parādu atgūšanas kompānijām. Lai arī parāda atguvējs var nepiekrist atbildē paustajam viedoklim, tomēr reaģēt uz saņemto vēstuli ir daudz gudrāk nekā to ignorēt. Parāda piedziņa nekad nav patīkams process un vienmēr padara jebkuru darījumu parādniekam dārgāku. Cilvēkiem, kuri ir iekļauti parādvēstures datubāzē ir jārēķinās, ka dabūt vienmēr ir krietni sarežģītāk, jo uzticības kredīts šādam klientam ir zemāks. vai noraidīt pieteicēja prasību. Ja parādnieks no sadarbības atsakās vai rodas domstarpības par parāda esamību, kreditoram vai parādu atgūšanas uzņēmumam ir tiesības vērsties tiesā. Parāda piedziņa tiesas ceļā: kas Tev par to jāzina. Tomēr parādu ārpustiesas atgūšanas likums paredz, ka parādus drīkst atgūt ne tikai kreditors, bet arī viņa nolīgts parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējs. Dažādie pieredzes stāsti ļauj secināt, ka parādu piedziņas kompānijas ne vienmēr savu mērķu sasniegšanai izmanto likumīgas darbības – tiek izmantota parādnieku situācija un likumu nezināšana. Ja tas notiek, tiesnesis pieņem lēmumu par tiesvedības izbeigšanu. Parādvēstures datubāzes Katrai parādu piedziņas kompānijai ir tiesības veidot datubāzi, kurā iekļaut personas, kas ir kavējušas kredīta atmaksu vai joprojām nav nokārtojušas parādsaistības. Parāda piedziņa tiesas ceļā: kas Tev par to jāzina. Licencēto parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju saraksts atrodams PTAC mājas lapā www.ptac.gov.lv, sadaļā Datubāzes. Parādu piedziņa, piedzinēja tiesības un parādnieka pienākumi Lai arī par atbildīgu aizņemšanos tiek runāts daudz, arvien ir tādi kredītņēmēji, kuriem rodas problēmas ar parāda atmaksu. Ikvienam, kurš aizņemas, jāapzinās, ka parādsaistību savlaicīgai nenokārtošanai vienmēr ir sekas

Comentarios