Parādnieku saraksts ir atrisināma problēma. Izlasi un rīkojies gudri!

Parādnieku reģistrs. Ko ietver parādnieku kredītu reģistrs.

. Sabiedrība apņemas bez sūdzības/iesnieguma iesniedzēja piekrišanas neizpaust informāciju, kas atklāj viņa identitāti, izņemot gadījumus, kad Sabiedrībai saskaņā ar likumu šāda informācija ir jāizpauž. Kā norāda Valsts ieņēmumu dienests, šodien publiskotie dati uzņēmējiem var palīdzēt noskaidrot, vai iespējamajam sadarbības partnerim ir nodokļu parāds, savukārt privātpersonas var uzzināt, kādā situācijā atrodas uzņēmums, no kā tiek saņemts pakalpojums. Latvijas parādsaistības. Parādnieku saraksts ir atrisināma problēma. Izlasi un rīkojies gudri. Saraksts tiks aktualizēts reizi mēnesī. Ja patērētājs nav devis norādījumus attiecībā uz atbildes nosūtīšanu, Sabiedrība atbildi uz sūdzību/iesniegumu nosūta uz iesniedzēja norādīto adresi. Sūdzību/iesniegumu var iesniegt rakstveidā, iesniedzot to Sabiedrības birojā, elektroniskā veidā, nosūtot uz šādu Sabiedrības e-pasta adresi: info@melnalapa.lv, vai arī izteikt mutvārdos. Absolūts parādu līderis ir mobilo telefonu vairumtirdzniecības uzņēmums SIA “Tendem Neman”. Auto kredīts – nauda automašinas iegādei?.

Parādnieku saraksts ir atrisināma problēma. Izlasi un rīkojies gudri. Sabiedrība atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā sūdzībā/iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no sūdzības/iesnieguma saņemšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Uzturlīdzekļu parādniekiem

. Kompānija savu darbību jau izbeigusi.

Creditreform

. Santa Garanča VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktore Ja nodokļu maksātāja saimnieciskā darbība ir apturēta vai jau pat izbeigta, tad ar nodokļu administrēšanas pasākumiem mēs saprotam, ka šos līdzekļus neatgūsim

Comentarios