Parādu piedziņa

Jums ir iespēja internetā, taču pilnīgu precizitāti nevar garantēt.

Mārtiņš Grīnbergs - MPKV

. Saskaņā ar likumdošanu Ziņas par parāda faktu melnajos sarakstos ir jāuzglabā trīs gadus pēc saistību novēršanas.

Aktualitātes

. parādu piedziņas kompānijas par izdevumiem, kas radušies: Parādu piedziņas vienkāršākais veids – vēstule tiek izsniegta pret parakstu.. Situācijās, kad nekas, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējs vai pats kreditors nosūta rakstveida vēstuli uz parādnieka deklarēto dzīvesvietu. Lēmums pēc tam tiek nosūtīts pieteicējam un parādniekam. Pieteicējs ar šo lēmumu var pēc tam iet pie tiesu izpildītājiem, lai apķīlātu parādnieka mantu vai atgūtu naudu citiem, likumā noteiktiem līdzekļiem. Tas nozīmē, ka parāda atgūšana piespiedu izpildes brīdinājuma kārtībā ir iespējama tikai tad, ja parādnieks ir pasīvs un vai labprātīgi veic samaksu. Visus parādu piedziņas izdevumus vēlāk sedz parādnieks, tomēr izdevumiem ir jābūt pamatotiem. vai noraidīt pieteicēja prasību. Tā kā sarunas ne vienmēr dod rezultātu, tiek iesaistīti parādu piedziņas uzņēmumi.

Parādnieku datu bāzes Latvijā uztur gan valsts institūcijas, gan vairāki privātie uzņēmumi. Ja ar parādnieku šādā veidā nav iespējams sazināties, piedzinējs drīkst izmantot kontaktinformāciju, ko ieguvis iepriekš sazinoties ar parādnieku. Tas nozīmē, ka uzņēmumi nedrīkst sūtīt vēstules vai zvanīt kolēģiem, draugiem, radiem. Kur aizņemties kredītu juridiskām personām. Noteikumiem par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi” Nr. Tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas vēlas pārskatāmā nākotnē pirkt mājokli kredītā vai izmantot, ir būtiski saglabāt pozitīvu kredītvēsturi un pildīt līgumsaistības noteiktajā termiņā. Ja tas notiek, tiesnesis pieņem lēmumu par tiesvedības izbeigšanu. Parāda piedziņa nekad nav patīkams process un vienmēr padara jebkuru darījumu parādniekam dārgāku. Parādu piedziņa. Arī parādu piedzinējs var iebilst pret parādnieka argumentiem, sniedzot atbilstošus pierādījumus – čeku, līgumu kopijas u.c. Vai komersanti šo prasību reāli ievēro un neuzglabā datus ilgāk publiski nav zināms. Cilvēkiem, kuri ir iekļauti parādvēstures datubāzē ir jārēķinās, ka dabūt vienmēr ir krietni sarežģītāk, jo uzticības kredīts šādam klientam ir zemāks. Nav pieļaujama arī saziņa sociālajos tīklos, ja iepriekš neesi devis šādu piekrišanu.

Comentarios