Privātpersonu kreditēšana

Tādējādi var secināt, ka jaunajiem kredītinformācijas birojiem par tiešām būtisku izaicinājumu kļūs lietotāju jeb uzņēmumu,  kuriem dalība kredītinformācijas birojā ir brīvprātīga, piesaiste. Privātpersonu kreditēšana.

LKA kreditēšanas indekss: banku gatavība kreditēt aug.

. VIA SMS saviem klientiem apsola neapstāties pie sasniegtā, piedāvāt arvien jaunus un izdevīgus pakalpojumus, kā arī uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti. B.Melnace skaidro, ka uzņēmējiem, kuri iesaistīsies kredītinformācijas birojā kā lietotāji, samazināsies darījumu risks, paplašinot potenciālo klientu loku, uzlabosies pasūtījumu apstrādes ātrums un samazināsies izmaksas par darījumu risku kontroli. Mēs rūpējamies, lai aizdevumu izsniegšana notiktu maksimāli ātri un bez liekām formalitātēm. Aizdevumi ir paredzēti neparedzētu pirkumu iegādei vai finansiālu problēmu risināšanai. Citiem vārdiem sakot, līdzšinējais biznesa princips "pazīsti savu klientu" tagad tiek diezgan būtiski paplašināts ar iespējām "iepazīsti potenciālo klientu". Ņemot vērā kredītvēsturi, uzņēmumi vai iestādes varēs izvērtēt klienta kredītspēju un no tā izrietoši arī savus kredītriskus. Kā bērnu piedzimšanas secība ietekmē to finanšu paradumus. Taču uzņēmumiem dalība kredītinformācijas birojā ir brīvprātīga. Bigbank patēriņa kredīts. Mūsu klienti – tā ir mūsu uzņēmuma vērtība.

Būtiskākais pavērsiens – piekļuve valsts reģistriem Aptaujātie nozares dalībnieki, kuriem ir potenciāls kļūt arī par kredītinformācijas birojiem, ar jauno likumu kopumā ir apmierināti. Kā zināms, jau šobrīd kredītinformācijas pakalpojumu jomā strādā vairāki uzņēmumi, piemēram, SIA "Lursoft IT", "Creditreform Latvijā", "Creditinfo Latvia", "Balt Risk" un citi. Šādi informācijas pakalpojumi sniegs dažādas papildu iespējas gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, uzlabojot to savstarpējās attiecības kreditēšanas procesā," uzskata M.Baidekalns. "Kredītinformācijas biroja funkcijas būs personu datu apkopošana un apstrāde, kredītspējas analīze un kredītrisku novērtēšana, kredītspējas vērtēšanai nepieciešamās informācijas nodrošināšana, kredītinformācijas apmaiņas kontroles mehānisma nodrošināšana. Vienlaikus viņa atzīst, ka šobrīd nav pamata uzskatīt, ka kāda kredītinfomācijas biroja pozīcijas jau sākotnēji būtu ievērojami pārākas pār citiem, jo, piemēram, nosacījumi piekļuvei valsts informācijas sistēmās uzkrātajiem datiem visiem birojiem būs vienādi. Kredītinformācijas biroji vienuviet apkopos informāciju no dažādiem datu sniedzējiem, uz ko balstoties veiks kredītspējas vērtējumu," skaidro Latvijas Komercbanku asociācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Melnace. Par savu pienākumu uzskatām katra klienta vajadzību izpratni un pozitīvu, atklātu sadarbību. Tās nosaukums ir VIA Credit.

Privātpersonu kreditēšana Komercbankās un tās attīstības.

. Citiem vārdiem sakot, klienta kredītvēsture būs būtiska gadījumos, kad uzņēmumam vai iestādei būs jāpieņem lēmums, kas saistīts ar preces vai pakalpojuma pārdošanu ar pēcmaksu, naudas aizdošanu u.tml. Izmantojot mūsdienīgus tehnoloģiskos sasniegumus un nodrošinot augstu klientu apkalpošanas kultūru, uzņēmumam īsā laikā ir izdevies ieņemt stabilas pozīcijas īstermiņa kreditēšanas segmentā Latvijā, un panākt strauju klientu skaita pieaugumu. "Bankas atbalsta tādas juridiskās vides veidošanu, kas sakārtotu kredītinformācijas apriti Latvijā un novērstu situācijas, kad personas kredītspēja tiek vērtēta, izmantojot nepilnīgas vai novecojušas ziņas. Mums ir prieks, ka klientu skaits pieaug un vairums no viņiem izmanto mūsu pakalpojumus atkārtoti. "Tieši piekļuve šiem datiem uzskatāma par būtisku pavērsienu kredītrisku vadībai Latvijā kopumā. Ātrais kredīts no 18 gadiem ar SMS. Jaunais likums regulēs kredītinformācijas biroju darbību un kredītinformācijas apstrādes kārtību. Tādēļ ar lepnumu varam teikt, ka mūsu pakalpojumi ir labs risinājums klientu ikdienai. Tas, ka iedzīvotāji varēs izsekot, kā tiek izmantoti viņu dati, radīs iespēju mazināt krāpšanas gadījumus, kad darījumos tiek izmantoti citu personu dati," norāda B.Melnace. Galvenais VIA SMS izvirzītais mērķis ir nodrošināt vienkāršu, klientu ērtībām un vajadzībām atbilstošu finanšu pakalpojumu sniegšanu. Respektīvi, ja līdz šim tirgū valdīja princips "godīgie samaksā par negodīgajiem", tad kredītinformācijas biroja potenciāls ir šo situāciju mainīt, ieviešot jaunu pieeju -  "katram pēc nopelniem". Un galarezultātā nākotnē tas nozīmē, ka godprātīgie maksātāji kļūs par pieprasītiem klientiem visos uzņēmumos, kamēr negodprātīgie maksātāji no pagātnē pieļautajām kļūdām izvairīties nevarēs. Tas savukārt nozīmē aizvien plašāku informāciju par cilvēka disciplīnu savu esošo finanšu saistību izpildē. "Jaunais likums, vismaz daļēji, sniedz atbildes uz neskaidrībām. Privātpersonu kreditēšana. Tieši pretēji - šīs jomas likumā apzināti nodalītas no kredītspējas izvērtēšanas un kredītinformācijas pakalpojumu sniegšanas. Uzņēmuma pamatdarbība ir privātpersonu kreditēšana. Tādēļ varētu prognozēt, ka turpmāk gan uzņēmēji, gan paši iedzīvotāji aktīvāk iesaistīties datu apmaiņā un tādējādi ne tikai uzlabos datu kvalitāti, risku vērtēšanu, bet arī uzticību pašam datu apmaiņas procesam kā tādam," prognozē A.Kalniņš. Līdz šim valstī nebija noteiktas vienotas kārtības, kādā komersanti varēja apmainīties ar informāciju par klientiem – fiziskām personām. Likums nosaka, ka kredītinformācija ir ziņas, kas iegūtas no likumā noteiktajiem kredītinformācijas avotiem un raksturo klienta vai iespējamā klienta kredītspēju. "Tiem, kas varbūt nav iedziļinājušies šajā jautājumā, svarīgi zināt, ka kredītinformācijas biroji nenosaka kredītu izsniedzēju vai parādu piedzinēju darbību. Banku pārstāve B.Melnace atzīst, ka bankas kopumā ir gandarītas par jauno likumu

Comentarios