Sia VIA SMS – Viasms

W celu wniesienia sprzeciwu skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce https://www.viasms.pl/kontakt na Portalu. Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku przy Al.

SAVA KARTE - pieejamā kredītlīnija

. Aby zrealizować to uprawnienie, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w  zakładce https://www.viasms.pl/kontakt  na Portalu. z siedzibą w Warszawie przy Al. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale ich podanie jest konieczne do założenia Profilu a także do wnioskowania o pożyczkę. na temat celów przetwarzania danych oraz osób trzecich, którym VIA SMS przekazuje Dane Osobowe Użytkownika. Ilekroć w niniejszych Warunkach przetwarzania danych osobowych w VIA SMS PL sp. Dane Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, spoza EOG. Zabezpieczenie Dane Osobowe. W celu wycofania zgody skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce w  zakładce https://www.viasms.pl/kontakt na Portalu. Administrator danych osobowych. niezbędność do wykonania Umowy. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Analiza ta jest elementem weryfikacji złożonego wniosku o pożyczkę i ma wpływ na decyzję kredytową podejmowaną przez VIA SMS. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. oraz Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.,  oraz o wyrażenie zgody na przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczej oraz o wystąpienie, w imieniu Użytkownika, do Biura Informacji Kredytowej S.A. do otrzymania od VIA SMS danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Sia VIA SMS – Viasms. Użytkownik może skontaktować w sprawach związanych z Danymi Osobowymi: pisemnie pod adresem: VIA SMS PL sp. VIA SMS przeciwdziała ewentualnym wyłudzeniom i w celu przeprowadzenia stosownej weryfikacji Użytkowników VIA SMS  będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika na podstawie art. z siedzibą w Warszawie ul. Dodatkowo, VIA SMS zastrzega sobie prawo nagrywania rozmów telefonicznych z Użytkownikami prowadzonych z użyciem numerów telefonów podanych w Portalu, w trakcie których mogą być podawane przez Użytkownika jego Dane Osobowe. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. W celu skorzystania z prawa przenoszenia danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce https://www.viasms.pl/kontakt na Portalu. VIA SMS PL stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Na żądanie Użytkownika dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.  W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane będą przetwarzane przez VIA SMS na podstawie art.

SIA VIA SMS Group: Private Company Information - Bloomberg

. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

z siedzibą w Warszawie przy ul. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przetwarzanie to jest realizowane na podstawie art. W związku z dokonywaniem oceny zdolności kredytowej przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Użytkownik, który składa wniosek o udzielenie pożyczki jest również proszony o udzielenie odpowiednich zgód umożliwiających ww. Ātrie kredīti internetā bez procentiem. Aizņemties no privātajiem aizdevējiem. z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Okres przetwarzania danych Użytkowników. niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w celu podjęcia niezbędnych działań już przed zawarciem z Użytkownikiem Umowy. Następnie przetwarza je w celu realizacji Umowy po jej zawarciu z Użytkownikiem także na podstawie art. z siedzibą w Krakowie przy ul.

Sia VIA SMS - -

. Podstawa przetwarzania danych Użytkowników. podmiotom zależnym od JSC „VIA SMS group” z siedziba w Rydze, Łotwa. Uprawnienia Użytkowników dotyczące ich Danych Osobowych. Odbiorcy Danych Osobowych. Cel przetwarzania danych Użytkowników. VIA SMS wdrożyła i utrzymuje system ochrony danych osobowych, mający na celu zapewnienie wysokich standardów ochrony danych osobowych Użytkowników. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Taki profil ten będzie wykorzystywany na potrzeby dokonywania analiz i przygotowania oferty VIA SMS dostosowanej do potrzeb Użytkownika. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych. VIA SMS stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL. z wnioskiem o udzielenie informacji.

Comentarios