Studiju un studējošā kredīta dzēšana

studiju kredītu – paredzēts studiju maksas segšanai, studējošā kredītu – paredzēts iztikas izdevumu segšanai. Students ar valsts vārdā sniegtu galvojumu var saņemt divu veidu kredītus – studiju kredītu un studējošā kredītu: studiju kredītu – paredzēts studiju maksas segšanai,. Nereti students izvēlas studiju maksu vai iztiku segt ar valsts galvotu kredītu. LV portāls skaidro, kas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem pēc studiju beigām var pretendēt uz studiju un studējošā kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem.

Kredīts daudzdzīvokļu māju renovācijai.

Kredīta dzēšana valsts vai pašvaldību institūcijās.

. Studentiem, kas sekmīgi mācās akreditētās studiju programmās, ir tiesības saņemt kredītu ar valsts galvojumu. Tā mērķis – ļaut studentam koncentrēties uz mācībām, nevis domāt, kā samaksāt par studijām. Kā pieteikties un kas var saņemt studiju un studējošā kredītus. Kredītlīnija un kredītlimits – jauns pakalpojums.

Uzņemšana LKA 2017. Kultūras un mākslu studijas

. Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.

KREDĪTA PIEŠĶIRŠANA -

. Studiju un studējošā kredīta dzēšana. Latvija veic starptautiskā aizdevuma pirmstermiņa atmaksu.

Comentarios