Taktikas, ko bagātnieki izmanto, lai audzētu savus ienākumus

. Šie robežu un likumpārkāpēji ir Godīgi Cilvēki, tāpēc, ka ir izpildījuši augstāko Cilvēka pienākumu – glābuši Cilvēku dzīvības un viņu mājas – viņu Cilvēciskās labklājības vietu. Būtībā viņš vienmēr tādā vai citādā veidā ir nozieguma līdzdalībnieks un atbalstītājs. Tādā kārtā, runājot par personības brīvību, personība kā tāda tiek likvidēta. Lielākais labums sabiedrībā un Cilvēcē ir tas, kas nodrošina Dzīvību un Cilvēcisko labklājību iespējami lielākam Cilvēku skaitam iespējami plašākā labumu spektrā. Ukrainas runasvīri izplata melīgus paziņojumus.

Taktikas, ko bagātnieki izmanto, lai audzētu savus.

. Ja otrais kaimiņš paliktu savā robežas pusē un neietu palīgā savam kaimiņam, tad viņš būtu ievērojis robežas pārejas likumus, bet būtu noziedznieks, nepalīdzēdams nelaimē nokļuvušam Cilvēkam. Tātad, fašistu interešu piepildīšana pārkāpj Lielākā labuma principu un to ļoti būtiski sašaurina – ierobežo līdz šaurai iedzīvotāju grupai uz visu citu grupu Cilvēciskās labklājības un dzīvības rēķina. Katra ideoloģija, kura aicina uzlabot savu labklājību uz Citu Cilvēku labklājības vai dzīvības rēķina, ir noziedzīga. Tikai Lielāka labuma principa realizēšana dod Brīvības stāvokli un neatkarību prāta darbībā un dvēseles dzīvē. * Brīvprātīgo vienībās par atalgojumu cīnās algotņi – Kijeva ukraiņiem maksā par „moskaļu” slepkavošanu. Tie, kuri nezin, nesaprot un nepieņem šo notikumu virzību un gaitu, tie nekad nesapratīs Ukrainā, Donbasā, Krimā, Krievijā un pasaulē notiekošo. ASV pasaulē nav ienesusi neko pozitīvu. Mums pagaidām pietiek ar to, lai vērtētu notikumus pasaulē un Ukrainā kā tās atsevišķā gadījumā, tāpat kā Latvijā, Sīrijā, Lībijā, Venecuēlā, Ķīnā, Vjetnamā, Korejā un vispār jebkurā citā pasaules vietā. Pirmais ir Godīga Cilvēka skatījums, otrais ir noziedzīga Cilvēka skatījums, un trešais ir divkājaina dzīvnieciņa skatījums. Un vēl – bagātie turēsies savrup no nabagiem. Tie, kuri ieņem jebkādu citu pozīciju, nav Godīgi Cilvēki, te sīkāk neapspriežot, kāpēc un kādi viņi ir. Fašistu atliekas palīdz fašistiem, antifašistu pēcteči – fašisma pretiniekiem. Tās ir pārtikušas tikai tāpēc, ka laupa. Ar to otrais pasažieris ir pārkāpis uzvedības noteikumus, bet ir izpildījis augstākas pakāpes pienākumu – glābis Cilvēka dzīvību. Šo valstu uzturētajā karā Sīrijā jau ir gājuši bojā desmitiem tūkstošu Cilvēku. Katastrofāli zudis godīgums. kurā tās likumdošanas orgānā Radā nu jau atklāti skan aicinājumi – „politiskie pretinieki ir jānošauj!” Tā ir valsts, kurā ir noticis bruņots nacistisks apvērsums un pie varas ir nacistiska banda. Tātad, Cilvēka dzīvība viņa Cilvēciskās labklājības apstākļos un Lielākā labuma princips ir vienīgais, uz ko MĒS balstāmies savos vērtējumos. Līdz ar to, vienā „maisā” nonāk kā godīgie, tā noziedzīgie un tas, kas „normu” veidā valda savstarpējās valstu attiecībās, izriet no četru lielumu – godīgo, netaisno, vienošanās vai piespiešanas īpatsvara. Ja viņš būtu pakļāvies noteikumiem un ļāvis pirmajam noslīkt, tad viņš būtu noziedzīgs – negodīgs Cilvēks. Tagad paņemsim konkrētu vietu, laiku un notikumu vēsturē. Tagad NATO „individuālā kārtā” piegādāšot Ukrainai modernu bruņojumu. * Doņeckā piederīgie saņem nacistu sūtītās paciņas ar gūstā saņemto piederīgo galvām. Tātad – ir fronte, karojošās puses un notikumu attīstības gaita – vēsture, kura runā pati par sevi bez propagandas piemaisījuma. Uz šo pamatu, atskaites sistēmu un objektīvo mērauklu atsaucās katrs brīvprātīgais, kurš devās cīnīties pret fašismu Spānijā. * Brīvprātīgo bataljonos pieņem karam ar „moskaļiem” gatavos kriminālnoziedzniekus, kurus tā dēļ izlaiž no cietumiem. Ir NATO izprovocēts pilsoņu karš Ukrainā, ko noliedz propagandisti. Līdz ar to, mēs redzam, ka Godīgi Cilvēki pilda pienākumus un viņiem piemīt vajadzība uzturēt spēkā pamatvērtības. Par to „rej mazie sunīši”. Tātad Maidanu sarīkoja tikai tāpēc, lai izveidotu un faktiski legalizētu Krievijai naidīgu nacistisku režīmu, to apbruņotu ar NATO ieročiem un virzītu karadarbībā pret Krieviju. Tātad – Gejropa karo ar Krieviju. Godīgajiem negodīgie ir ļaunums, tāpat kā noziedzīgie par ļaunumu sauc Godīgos. Arī ES paziņo, ka Ukrainai jānostiprina ekonomiskās attiecības ar Krieviju, ka ES nevar Ukrainai sniegt tādu ekonomisko atbalstu, ka tai nav vajadzīga tāda pagrimusi Ukraina, ka tā netaisās tajā ieguldīt savu kapitālu. Fronte ir tur, kur noziedzīgi režīmi apkaro Godīgus Cilvēkus. kuras ir vedušas koloniālu politiku, kolonizējušas un izlaupījušas katru teritoriju, kuru ir atradušas. Tās ir valstis, kuras iznīcina katru tautu, valsti un valdību, kura tām nepatīk. Bagātais pabūs ar nabago tikai tik daudz, cik tas viņam neko nemaksā un netraucē pelnīt naudu. * Tiek pārtraukta karaspēka vadība un apgāde. Neesi spējīgs objektīvi uztvert notiekošo un adekvāti reaģēt. Citur nofilmēto uzdod par skatiem no Donbasā notiekošā. * Odesā notiek iepriekšizplānota masu slepkavība, kurā nacisti un nacionālfašisti kolektīvi un organizēti slepkavo – dzīvus sadedzina politiskos pretiniekus – Ukrainas federalizācijas piekritējus. * Otrā Pasaules kara beigās ASV kopā ar bēgļiem pieņem un pie sevis uzglabā ukraiņu nacismu – benderiešus. Pēc ASV vadības rīkojuma virsnieki pamet savas armijas daļas likteņa ziņā. Taktikas, ko bagātnieki izmanto, lai audzētu savus ienākumus. Krievija katru gadu maksā ASV milzīgu „pakļautās zemes” nodevu. Ir divi kaimiņi – katrs savā pusē robežai. Tās ir valstis, kuras par normu uzskata organizēt algotņu iebrukumu Sīrijā ar mērķi gāzt leģitīmo valsts valdību un nogalināt valsts galvu. * ASV ģenerāļa Ki Rendi Alena un viņam pakļauto virsnieku vadībā sākas nacistiskās „nacionālās gvardes” vienību un armijas daļu uzbrukumi šo rajonu iedzīvotājiem, pilsētu un apdzīvoto vietu iznīcināšana, Cilvēku slepkavošana un padzīšana no viņu dzīves vietām. Vieni stāstīja, ka tā nogāzusies vakara tumsā, bet otri, ka no rīta miglā. Arī toreiz republikāņu rindās bija daudz krievu, tāpat kā citu zemju brīvprātīgo [arī latviešu]. Tas ir, – šajās normās ir ietverta izpratne par to, kas Cilvēkiem nāk par labu. Tās ir valstis, kurās perversija tiek uzspiesta ar likumu, ko tās sauc par demokrātisku izvēli un Gejropas vērtībām. NATO propagandisti nemitīgi skandina par „Ukrainas un Krievijas konfliktu”, kaut gan tāda nav. Noziedzīgs Cilvēks visur piemeklēs kādu formālu likuma burtu, ar kuru pamatot vai aizslēpt savu noziedzīgo rīcību. * Ar aktīvu „Gejrosavienības”, bet it sevišķi Polijas, Latvijas un Lietuvas iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās „Gejromaidans” tiek pārveidots par nacistisku un šovinistisku – pretkrievisku spēku apvienības propagandas un darbības centru. Ir klasiska kontūzijas aina. ASV nāk ar karu, sēj karu, lai vēlāk šo karu izvērstu vēl plašāk. * Donbasā tiek noslēgts pamiers, kura noslēgšanas laikā Obama visiem spēkiem cenšas ievirzīt Krieviju par karojošo pusi. Uz turieni intensīvi braukā „Gejropas” valstu līderi un aicina kāpināt cīņu „pret” – visu ko – ko nu katrs grib gāzt. Tās „nacionālās gvardes” vienības un oligarhu algotajos bataljonos atklāti nēsā hitleriešu kāškrustu un SS karaspēka zīmotnes. Ukrainas internets ir pilns ar melīgiem viltojumiem un izdomājumiem. * Ar aktīvu ASV iejaukšanos tiek bremzēta valsts kārtības sargāšanas dienestu darbība. Tās ir valstis, kurās visādos veidos aktīvi apkaro ģimeni, posta Godīgu Cilvēku savstarpējās attiecības laulībā, bērnus nostāda pret vecākiem un vecākiem atņem jebkuru iespēju audzināt savus bērnus. Protams, ka tādi ierobežojumi izraisa pretestību no to puses, kuros Godīgums vēl nav pietiekami attīstīts un no noziedzīgo puses. ASV izmanto jebkuru opozicionāru kustību, kura iestājas pret Gara spēka Sirdszemi. Naftu gan tagad no turienes pumpē. Ir objektīva mēraukla un atskaites sistēma, pamats vērtējumam. Arī Latvijas „ārlietas” ir atzinušas, ka Ukrainai pienāk „atsevišķu Gejropas valstu militārais atbalsts”. Tātad, spēku līdzsvars novirzījies uz noziedzīgo un „stipro” pusi, un attiecībās valda piespiešanas elements. Pie tam, šo valstu elites nemaz neslēpj savus mērķus un darbības. Šis līgums paredz pilnīgu Ukrainas ekonomikas sagrāvi un kolonizēšanu. Ir robežas pārejas kārtība, dokumentu noformēšana tādas kārtības ievērošanai un pārejas vietas. Ir acīmredzams pagrimums starptautisko attiecību kultūrā. Kā katrā valstī esošie likumi, tā arī starptautisko tiesību normas pastāv ar vienu mērķi – organizēt Cilvēku dzīvi tā, lai viņi katrs atsevišķi un visi kopā varētu dzīvot labāk, nekā bez šiem likumiem un normām. Tā ir valsts, kura rādīja „briesmīgu indīgu vielu” pudelītes, lai pamatotu savu iebrukumu Irākā. * Nacisti pamiera laikā pārgrupē karaspēku un pievelk frontes līnijai lielas smagās tehnikas kolonnas.

Esi iestrēdzis kaut kur starp realitāti un murgiem. * Oligarhe Timošenko aicina iznīcināt visus „moskaļus” visā Ukrainā – „apšaut krievus ar atomieročiem”. atrie krediti interneta bez darba vietas. Tas ir TAS, ko atbalsta Gejropa – tās nacistiskā elite un visi tie, kuri iestājas pret Krieviju vērstā propagandas karā. Fronte ir tur, kur nacisti apkaro savus ekonomiskos konkurentus, politiskos un idejiskos pretiniekus. Par katru notikumu vienmēr ir divi pretrunīgi ziņojumi pat vienā informācijas sistēmā. * NATO valstis apsola „individuālu” militāru palīdzību. Godīgs Cilvēks vienmēr skatīsies notikumu kopumā, to būtībā un virzībā – centīsies saskatīt notikuma dalībnieku nodomus un mērķus. Visi citi tātad ir tie, kuri izvairās no pienākumu pildīšanas un nostājas pret pamatvērtību uzturēšanu vai tās grauj. Ja mūsu propagandas apdauzītais latvietis būs Godīgs, tad viņš būs spiests atzīt, ka latviešu attieksmi pret Krieviju ir radījusi Lielākā labuma principa nepieņemšana un tie notikumi, kurus ir izraisījusi pretošanās šim principam Latvijā un pasaulē. Bet cilvēki ASV un Rietumeiropā arvien kā dzīvojuši tā dzīvo pārtikuši, un lielākajai daļai cilvēku no pārējās pasaules tās ir sapņu zemes jeb latiņa, kas vēl nav sasniegta. Brēka par Krievijas agresiju, tankiem Ukrainā un boinga notriekšanu vienmēr ir pirms samitiem, kuros apspriež sankciju ieviešanu. Tās ir valstis, kuras terorizē visus, kuri tām nevar pretoties. * Ieņemtajās teritorijās nošaujamos meklē pēc vēlēšanu sarakstiem. Arī visi tie maidanizētie Ukrainā un Ukrainas televīziju saskatījušies, ir propagandas apdauzīti un tikpat tālu no īstenības, kā tu te Latvijā sēžot un par to spriedelējot. Krievijā darbojas Nacionālās Atbrīvošanās Kustība, kuras vadītājs ir Putins. Atgādinu, ka labuma gūšanas Godīgums vai noziedzība nav atkarīga no labuma gūšanas vietā tobrīd darbībā esošajiem likumiem, bet no tā, cik tas ir gūts saskaņā ar Lielāka labuma principa ievērošanu vai pret to. Tieši tāpat ierodas NATO valstu algotņi, kurus pārvieto uz „pamiera zonu”.

Nozagta Valsts jeb Digitalizacijas Afera Latvija [Lat] by.

. Labi ir arī tā, jo propagandas idiotizētu ļaudis ar līdzīgiem uzskatiem Latvijā, diemžēl, ir pietiekami daudz. Krievijas naftas nauda glabājas ASV bankās kā tā saucamais „stabilizācijas fonds”, kas patiesībā ir neatgūstama nodeva ASV. Tik ilgi, kamēr tas būs tā, latvietim nav ko sapņot par Brīvību un Neatkarību. Labi, vedīsim Tevi atpakaļ pie prāta. Ātro kredītu ņēmēja vidējais vecums ir 31 – 40 gadi. Visfundamentālākā vērtība ir Dzīvība tās labklājības apstākļos. Noziedznieks vienmēr iedziļināsies detaļās, kurās meklēs savu savtīgo interešu piepildījumu. Citas iespējas Ukraina nedod. Starptautiskās tiesības atspoguļo tās fundamentālās vērtības, par kurām šīs normas ievērojošas valstis var savstarpēji vienoties, vai piespiest ievērot tās nepieņemošās valstis. Jautājums visdrīzāk ir viens no daudzajiem informatīvajiem šāviņiem, ko profesionāli amerikāņu komentatori raida pret tiem nedaudzajiem, kuri nepadodas viņu debilizējošajai propagandai, bet šai atbildē autors „patriotam” atbild kā patriotam.

Blogs par kredītiem | - Part 31

. Tās vietā tiek veidota bezpersoniska manipulējama masa. Latviešu nacionālista Paula Stelpa atbilde ar antikrieviskumu un proamerikānismu sirgstošam „patriotam”. Bet ārpolitikā viņu intrigas ieved Krieviju neizdevīgās pozīcijās. Noziedzīgs Cilvēks vienmēr pievērsīsies notikuma detaļām, puspatiesībām, un ar noklusējumiem centīsies tās iegrozīt sev izdevīgā skaidrojumā, slēps mērķus un nodomus, melos, locīsies un būtībā centīsies attaisnot noziegumu. Ja bagātajam būs jāizvēlas – atzīt patiesību un ar to zaudēt peļņu, vai, saglabājot peļņu, nostāties blakus netaisnajam, tad bagātais vienmēr saglabās peļņu un paliks ar netaisno. Maidans bija vajadzīgs Gejropai, lai tā caur nacismu Ukrainā varētu atklāt pati savu nacistisko seju. Fašisms atzīst vienas šauras Cilvēku grupas interešu piepildījumu uz citu Cilvēku grupu rēķina, pie tam, atzīst Citu Cilvēku grupu iznīcināšanu fašisma interešu piepildīšanai. Okupētajās teritorijās notiek mierīgo iedzīvotāju terorizēšana. Arī toreiz abās pusēs Cilvēki cīnījās „par visu labo”, katrs ar to saprotot pretējo, tieši tāpat kā tagad notiek cīņa pret ļaunuma impēriju, no katras frontes puses rādot vienam uz otru. Starptautiskās attiecības tagad veidojas uz spēka varas – uz teroru, kādu pasaulei uzspiež negodīgu valstu – laupītāju alianse. Apdzīvoto vietu sagrāve tiek pārvērsta par izklaidi.* Kijevas nacistiem pievienojas „gejropiešu” armijas daļas un algotņi. Tās ir valstis, kurās homoseksuālisms ir norma un normalitātes mērinstruments. Mums ir jēga runāt tikai par pirmajiem diviem. * Sākas frontes tūrisms – uz karadarbības zonu brauc „ukraiņi”, lai „ģimenes lokā” par noteiktu samaksu izšautu no tanka, lielgabala vai mīnmetēja uz „moskaļu” pilsētu vai ciematu. * Sākas aktīvi zemessardzes uzbrukumi, nacistu sakāves un apvainojumi Krievijai par tās „karaspēka iebrukumu” Ukrainā, ar ko izskaidro zemessardzes straujos kara panākumus. Ukraina ir valsts, kurā fiziski iznīcina politiskos pretiniekus. * Latvijas uzplečotie paziņo, ka Ukrainā bojā gājušie stiprinot drošību Latvijā. Tie, kuri ieņem tādu pat pozīciju, ir GODĪGI Cilvēki, jo pamatvērtību ievērošana uztur Cilvēka Godu. Ja „to” dara „stiprais” negodīgais, tad „tas” esot labi, bet, ja to pašu dara vājais godīgais, tad „tas” esot slikti un par to tam pienākas visāda veida sankcijas līdz pat pilnīgai iznīcināšanai. Kāds pasažieris pārkrīt pār bortu, bet kāds cits metas viņam pakaļ, lai viņu glābtu. Šajā karā, neskatoties uz šķēršļiem un aizliegumiem, uz Spāniju cīnīties pret fašistiem brauca Godīgie Cilvēki no visas pasaules. Kā jau katrai valstij, arī ASV un Eiropai ir tiesības aizstāvēt savas intereses ne tikai savā, bet arī citās zemēs, ja tās to spēj. Tās ir valstis, kuras savu homoseksualitāti uzspiež visai pasaulei, tās uzskata, ka viņu sūtība ir homoseksuālisma, ko viņas saista ar demokrātiju, izplatīšana. Augstskolas gandrīz katru gadu palielinaLasīt tālāk. Galvenais – tiek kāpināta agresija. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti. Nemaz! * Naciķu centrālā banka Ukrainā paziņojusi, ka tā vairs nevar uzturēt stabilu grivnu! * NATO valstis ieročus tomēr piegādā. Tas, kas notiek pasaulē, brālīt, ir viens, bet tas, ko tev par to stāsta vai patur noslēpumā, ir pavisam cits. Poļi apšauda Doņecku – tas taču kaut kā ir jāpaskaidro – tāpēc ir jālegalizē sava karaspēka klātbūtne Ukrainā. ASV ir izveidojusi kara un laupīšanas ekonomikas piramīdu. Šā gada pavasarī, kad Janukovičs atsakās to parakstīt, ASV un „Gejropa” ar vietējo oligarhu aktīvu atbalstu izprovocē Maidanu – masu nekārtības Kijevas centrā. Pirmā kaimiņa mājai uzbrukuši noziedznieki, posta māju, slepkavo iedzīvotājus. Tāpēc ir skaidrs, ka „Ukraina” ir tikai iegansts Krievijas ekonomiskās dzīves bremzēšanai, kura tiktu izdarīta ar jebkuru citu iemeslu jebkuros citos apstākļos. * Notiek ārvalstu armiju iesaistīšanās karā Donbasā legalizācija. Viņiem apkārt danco sīkāku oligarhu, pielīdēju, iznireļu un homoseksuāļu šaika, un viņu radītās fašistiskās „nacionālās gvardes” triecienvienības no „labā sektora”. Acīmredzot Tu, brālīt, esi ASV propagandas produkts – pārskatījies Latvijas TV un pārklausījies „vienmēr pirmo” radio no Doma laukuma „Eiropas kultūras galvaspilsētā”. Otro kaimiņu par to var saukt pie atbildības kā robežpārkāpēju un piemērot sodu par robežas pārejas likumu neievērošanu, tomēr viņš ir Godīgs Cilvēks un izpildījis savu Cilvēka pienākumu, par ko pelna visu Godīgo Cilvēku cieņu un atzinību. Pat jaunajā Krievijas konstitūcijā ir ieliktas Krieviju paverdzinošas normas. Šo „Gejropu” tagad vada ASV. Tāpat bagātais, peļņas dēļ palikdams netaisnā pusē, ar to pašu ir negodīgs – zaudējis godu, un ar savu rīcību atbalstījis netaisnību, kas vienmēr ir noziegums. Tas patiešām stabilizē ASV ekonomiku un izlaupa Krieviju. Tie, kas virza notikumus Ukrainā, tur notiekošo uzskata par ceļu, kā to visu pārcelt uz Krievijas teritoriju, tāpēc tiek izvērsta tāda propaganda un Donbasā notiekošās zvērības, ar kuru palīdzību cer destabilizēt stāvokli Krievijā

Comentarios