Vai iespējams pabeigt studijas bez studiju kredīta?

Atskaites veidlapa “Neizmantotā atvaļinājuma dienu aprēķins” tika atbilstoši izlabota, un aprēķinā tika pievienots šis parametrs. Tāpat programmā tiks ieviestas citas izmaiņās. Būs vēl arī citas izmaiņas. Jaunā bilances un PZA formu shēma, kas lejupielādēta , ietver rindu nosaukumus šajās valodās. Tas ir īpaši aktuāli datu bāzēm ar lielu darbinieku skaitu. Rezultātā ievērojami paaugstināsies visu aprēķinu ātrums. Tā kā grupu skaits, kuriem piemēro īpašu režīmu, būtiski palielinājās, un kļuva aktuāla reverso PVN operāciju ievades atvieglošana. Vai iespējams pabeigt studijas bez studiju kredīta. Gadījumā, ja šāda rinda formu sarakstā jau ir, kreisajā pusē ielieciet ķeksīti. Lai aktivizētu iepriekš minētās izmaiņas, neaizmirstiet atjaunināt programmas versiju. •   Un pats galvenais, kas šogad satrauc visus grāmatvežus, ir jauns IIN aprēķināšanas algoritms. Par tām mēs jau rakstījām. Paziņojam par kārtējiem atjauninājumiem programmā.Kā jau solījām, programmā tika ieviestas izmaiņas saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu jauno likumu. Sakarā ar to informējam, ka mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu mūsu klientu datu drošību, tostarp klientu - fizisko personu drošību, kā arī aizsardzību pret nesankcionētu vai nelikumīgu datu apstrādi. Vēl viena izmaiņa attiecas uz sadaļu ALGA. •   Atskaites veidlapā “Neizmantotā atvaļinājuma dienu aprēķins” ir pievienots rezultāta aprēķins ne tikai uz mēneša sākumu, bet arī uz mēneša beigām, kas ir svārīgi kompensācijas par neizmantoto atvaļinājuma aprēķinašanai. Būsim pateicīgi par rēķinu savlaicīgu apmaksu. Turpmāk šis saraksts tiks paplašināts.     • No tabeles uz aprēķinu tabulu dati tiek pārnesti pēc vecā principa – atsevišķi nostrādāto stundu skaitu bez virsstundām un atsevišķi virsstundas. •   Sadaļa ALGA – Personāls – Ctrl+S – darbinieka statusa mainīšana. Tāpēc ir svarīgi saistīt precīzu darījuma pamatsummu ar PVN operāciju, kas atspoguļojas atšifrējumā. izveidos failu vecajā vai jaunajā formātā atkarībā no pārskata perioda. Sanācis tā, ka viena daļa mūsu klientu vēlas redzēt šīs summas atskaitēs, bet daži – ne. Faila nosaukums šīs atskaites jaunās formas lejupielādei EDS palicis iepriekšējais - eds_mu.xml direktorijā \DATA_EXPORT\EDS. Kā pārvarēt savu personīgo finanšu krīzi?. Līdz šim programma obligāti pieprasīja ievadīt tur kaut kādu datumu, tagad tas vairs nav jādara. Izmaiņas, kas ieviestas programmā laika posmā no februāra līdz aprīlim: •   Programmā parādījusies jauna deklarācija mikrouzņēmumiem. •   Sadaļā “FINANSES - Norēķini” dokumentu saraksta filtrā pievienots parametrs “Dokumenta sērija”. Izrādījās, ka problēma bija no tās kompānijas puses, kura nodrošināja mūsu vietnes hostingu. Tostarp no uz EDS lejupielādējas dati gan par atskaites gadu, gan par iepriekšējo gadu. Gadījumā, ja pēc versijas atjaunināšanas jaunā forma neparādās sarakstā, nospiediet Ctrl+D, formu sarakstā pievienojiet rindu ar kodu “=J” ar nosaukumu “Atskaite par darījumu”. Turpmāk nepieciešamības gadījumā dokumentu numerāciju varēs pārslēgt ar Ctrl+Alt+R. Rezultātā mēs devām iespēju programmas lietotājiem pašiem izvēlēties, vajag vai nevajag atskaitē ņemt vērā par darba braucieniem izmaksāto summu – to var izdarīt sadaļā "ALGA – Iestatījumi". Piemēram, gadījumā, ja darbinieks sarakstā kādu mēnesi izcelts ar sarkano krāsu, bet tomēr patiesībā nav ticis atlaists, tas ļauj ātri pievērst uzmanību kļūdai un izlabot to. gadu, kā arī tie, kuriem nav beidzies bezmaksas tehniskās apkalpošanas gads kopš programmas uzstādīšanas brīža. Mūsu pārskats par februārī un martā ieviestajām programmas izmaiņām: •   Sadaļa ALGA – darba laika uzskaites tabele. gada darba dienu, brīvdienu un svētku dienu kalendārs. Pirmkārt, mainīta virsstundu ievadīšanas kārtība darba laika uzskaites tabelē. Tātad šādā gadījumā nepieciešams, lai PVN maksātāja kartītē reģistrācijas numurā obligāti būtu norādīts LV. Protams, nepieciešams, lai sadaļā “Valūtu kursi” būtu lejupielādēti visu izmantojamo valūtu kursi. •   Parādījās piekļuve instrukcijām, kas saistītas ar darbu ar accor, tieši no programmas. Patlaban veidojamo faili saraksts ir šāds. Tādējādi atkritusi nepieciešamība lejupielādēt programmu pa visu ekrānu. Tas būs pieejams gan mūsu vietnē, gan arī pašā programmā. Šāda rindas iekrāsošana noderīga papildu kontrolei. Tur nonāks faili ar atskaites formām, kuras var atvērt ar Excel. Programmai pievienota paveikto darbu nodošanas-pieņemšanas akta forma, kuru var izdrukāt sadaļā “Finanses - Norēķini” kopā ar izrakstīto rēķinu. Tas ir ērti, iestatot reversa PVN operāciju automātisko ievadīšanu. Parametru sarakstu kopēšanai var mainīt iestatījumos. Restrukturizēšana notiek jau pirmajā ienākšanas reizē sadaļā “ALGA” pēc programmas versijas atjaunināšanas.

LabieDarbi.lv projekts Nr. 15 Dokumentāla īsfilma „Aiz žoga"

. Vecajā versijā rezultāta rindas pārrēķinātās vērtības varēja apskatīt tikai EDS pēc gada pārskatu formu eksportēšanas no. gada janvāra” norēķinu mēneša izveidošanas katram darbiniekam ir obligāti jāpārbauda visas parametru vērtības, kuras ir automātiski piešķīrusi programma, un jāpārliecinās, ka tās ir pareizas. Pagaidām tās visas skar sadaļu "ALGA".

Ceļš uz ģimenes māju: Ģimenes mājas būvniecības …

. Lejupielādē pievienots jauns parametrs – pazīme “Pirmreizējs dokuments vai precizējums”. Ja ir LV, tad darījums nonāk atšifrējuma atsevišķā rindā, ja ne - nenonāk, un tāda darījuma summa nonāk kopējā rindā “X”. Paziņojam par izmaiņām, kuras tika ieviestas programmā periodā no maija līdz jūnijam. Citi jaunumi: •   Ir parādījusies iespēja ievadīt operāciju ar kopējo darījumu summu vienam darījumu partnerim, ievadot lodziņā “Dokumenta veids”. Tālāk apskatītas izmaiņas, kas iekļautas programmas jaunajā versijā. Par atjauninājuma iznākšanu ar šo papildinājumu mēs paziņosim, kad viss būs gatavs. Programmā pievienota iespēja importēt maksājumus no SEB internetbankas CSV formātā. • Programmā adaptēta saskaņā ar izmaiņām atskaišu lejupielādes kārtībā EDS sistēmā, kas tika ieviestas oktobrī. Tagad virsstundas izņemtas no dienas datu rediģēšanas formas, un tās tiek ievadītas kopējā summā par mēnesi. Patiesībā viss nav tik biedējošs kā tas likās sākumā. Jaunajā līgumā tiks iekļauti punkti, kas garantē drošību un aizsardzību pret nelikumīgu personas datu apstrādi. Vai iespējams pabeigt studijas bez studiju kredīta. Līdztekus tam:     • Visi dati par virsstundām, kas tika līdz šim ievadīti tabelē par iepriekšējiem mēnešiem, jaunajā versijā saglabājušies summārajā rūtiņā. Pirmkārt, esam apmierināti ar to, ka pāreja uz jauno versiju notikusi bez būtiskām problēmām. •   Finanšu operāciju imports no internetbankas: tika pievienots jauns parametrs bankas operācijas korespondējošo konta identifikācijai – operācijas valūta. •   Sadaļa FINANSES – Norēķini – rēķinu izrakstīšana pircējiem. Izmaiņas sadaļā “ALGA”: •   Programmā tika veikta algas aprēķinu tabulas restrukturizēšana un pārveidoti datus apstrādes algoritmi. Pievēršam tam Jūsu uzmanību, jo gada pārskata formas manuālas aizpildīšanas gadījumā EDS šogad nedarbosies datu lejupielādes funkcija no iepriekšējā pārskata. Sadaļā “ALGA - Aprēķins” aprēķina sarakstā pagaidām esošie darbinieki, ar kuriem beidzies darba līguma darbības termiņš, tagad izcelti ar sarkanu krāsu. •   Sadaļā “PAMATLĪDZEKĻI” radusies iespēja izdrukāt rīkojumu formas: par pamatlīdzekļa vērtības palielināšanu, par pamatlīdzekļa daļas aizstāšanu, par pamatlīdzekļa pārvērtēšanu un par pamatlīdzekļa nolietojuma gada likmes izmainīšanu. Sīkāk par gaidāmo izmaiņu sastāvu paziņosim vēlāk. Datus var ievadīt darba laika uzskaites grafikā un nodot aprēķinam. Atjaunota PVN maksātāja statusa pārbaude. Agrāk numurēšana bija secīga, proti, vienas datu bāzes ietvaros numuri bija unikāli visiem ierakstiem, neatkarīgi no gada. Vēl vienas izmaiņas saistītas ar darba braucieniem izmaksāto summu atspoguļošanu atskaitē “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām” parametros “Ieņēmumi” un “Neapliekamie ienākumi”. Viens no risinājumiem ir funkcijas Ctrl+P izmantošana sadaļā “Norēķini”, kas veic šo piesaisti. Diemžēl reālā pasaule bieži ir tālu no ideāla: lai izpētītu visas instrukcijas un sāktu strādāt pa jaunam, nepieciešams laiks, kura grāmatvežiem nav lielā darbu apjoma dēļ. Iepriekš no tabulas uz aprēķinu tika pārsūtīts tikai kopējais darbnespējas dienu skaits, bet atsevišķu tarifu dati bija jāievada manuāli.Izmaiņas sadaļā “FINANSES”: •   Pārskata grupā “Kontu apgrozījumu saraksts” pievienots valūtas filtrs. Pašlaik visas problēmas ir atrisinātas. Un vēl viens jaunums: programmai parādījusies savs profils Facebook , kur tiks publicēti visi programmas jaunumi. Tiem mūsu klientiem, kuri saskārušies ar pagaidu neērtībām, mēs atvainojamies. Tāpat tas būs atgriezeniskās saziņas kanāls – mēs centīsimies atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem un ņemt vērā visas vēlmes, kādas jūs paudīsiet. gada darbā ar pašvaldības uzņēmumiem nepieciešams. Atgādinu, ka visi atjauninājumi pieejami lietotājiem, kuri apmaksājuši tehniskās apkalpošanas rēķinu, kā arī tiem, kuriem nav beidzies garantijas apkalpošanas gads pēc programmas instalēšanas. Priecājamies arī paziņot par programmas jaunās versijas iznakšanu. Pēc jaunās versijas lejupielādes Jūs varēsiet: •   Sadaļā “Finanses – Konti” automātiski pārcelt visus bilances un PZA iestatījumus no vecās shēmas jaunajā, tai skaitā kontu piesaisti jaunajiem rindu kodiem. •   Atskaišu grupā “ALGA – Atskaites par periodu” pievienots filtrs “Tikai darbinieki, ar kuriem atskaites perioda beigās ir darba attiecības”. Nākamās programmas izmaiņas – pēc Jaunā gada. •   Izmainīta funkcijas Ctrl+A darbība, ievadot finanšu operāciju, kas atspoguļo preces vai pakalpojumu importu no ES valstīm. Tagad nav obligāti ievadīt stundas caur rediģēšanas formu, bet pietiek novietot kursoru uz tabeles rūtiņu un nospiest taustiņu ar nepieciešamo ciparu uz klaviatūras. Gadījumā, ja kādas drukātās veidlapas tika pielāgotas individuāli jums, lai tās labotu, sazinieties ar mūsu speciālistu. Mapē C:\ACCpr\DATA_EXPORT parādījusies jauna apakšsadaļa: CSV. Papildus šīm izmaiņām tagad gadījumā, ja datu bāzē ir dati par vairākiem gadiem, ierakstu numuri katru gadu sāksies ar pirmo numuru. Eksportējot atskaites no uz EDS, pēc noklusējuma tiek nodota pazīme “Pirmreizējs dokuments”.

•   Pievienots parametrs “Akorda alga”. Atgādinām, ka visi atjauninājumi pieejami programmas “accorprofi” lietotājiem, kuri apmaksājuši tehniskās apkalpošanas rēķinu, kā arī tiem, kuriem nav beidzies garantijas apkalpošanas gads pēc programmas instalēšanas. Tajā mēs plānojam papildināt programmu ar virkni jaunu noderīgu funkciju un atskaišu formu. Katram uzņēmumam ir sava specifika, savs kontu plāns un sava uzskaites metodika. Programmā ieviesto izmaiņu vidū izcelsim šādas: • Parādījusies iespēja mainīt programmas galvenās formas izmēru. Pārtraukt uzsākto procesu var ar Esc. Tostarp mūsu pastāvīgajiem klientiem, ar kuriem noslēgts TA līgums, noteikumi nav mainījušies. Atjauniniet programmas versiju.

Radikāli ierobežojot iespējas aizstāvēties, lemj sākt.

. No novembra mēs plānojam šeit organizēt apmācību semināri par aktuālajiem tematiem, kas saistīti ar programmas darbu. Par to mēs paziņosim vēlāk. Ar semināru saturu un grafiku Jūs varat iepazīties lapas labajā ailītē. Ja Jūs izveidosiet šo mēnesi vecajā versijā, tad, diemžēl, visi skaitļi būs jāmaina manuāli. Norēķini ar debitoriem un kreditoriem” izmainīta salīdzināšanas akta forma – pievienoti abu pušu papildu rekvizīti: biroja adreses, tālrunis, e-pasts, piegādes numurs. Nepieciešamības gadījumā to var izlabot uz “Precizējums”, jau atrodoties lejupielādētajā EDS atskaitē. Uzsveram, ka runa ir par standarta drukātajām veidlapām, kas tiks lejupielādētas, atjauninot programmu. Šādas cenas paredz programmas atjaunināšanas programmu internetā. Tajā tiek ievadītas darbnespējas lapu A sākuma un beigu datumi. •   Sadaļa ALGA – Atskaites par periodu. Sadaļā “ALGA – Personāls” pievienota jauna darba līguma forma darbiniekiem ar normālu darba laiku – tā ir izvērstāka salīdzinājumā ar jau esošo variantu. Tuvākajā laikā programmā tiks ieviestas izmaiņas, kas saistītas ar “Gada pārskatu likumu” un “Mikrouzņēmumu nodokļa likumu” jauno redakciju. Pievienota iespēja izdrukāt tabeles datus atsevišķi vienam darbiniekam. Patlaban jau gatava daļa jauno instrukciju, kurās atspoguļotas visas izmaiņas, kas ieviestas programmā pēdējā laikā. Parametra “Darba beigšanas datums” tukšā vērtība nozīmē, ka ar darbinieku joprojām pastāv darba attiecības. Tāpat informējam par to, ka mūsu vietne “pārcēlusies” uz jaunu serveri. •   Nepieciešamības gadījumā papildus izdrukāt gada pārskata formu angļu un krievu valodā. Attiecīgi tiks pārveidotas ceļazīmju un atskaišu formas. Instrukcija tiks lejupielādēta datorā kopā ar atjauninājumiem un saskaņā ar to programmas versiju, kura Jums patlaban iestatīta. Ātrais kredīts no 18 gadiem. Mēs pielāgojām programmu izmaiņām, un tagad poga atkal darbojas. Tāpat paliek pieejams formāts FIDAVISTA, tomēr tas pielietojams tikai Latvijas bankās. Faili tiek izveidoti vienlaikus ar attiecīgās atskaites formas aprēķinu. gada jāatbalsta visām ES zonas bankām. Kopš jaunās versijas iznākšanas apritējis nepilns mēnesis, un mēs jau varam apkopot dažus rezultātus. Līdz šim visas stundas vajadzēja piesaistīt konkrētām darba dienām. Aprakstā tiks iekļauts plašs instrukciju saraksts par visiem aktuālajiem tematiem. Iespēja ātri ievadīt nostrādāto stundu skaitu darba laika uzskaites tabelē. Paziņojam arī par programmas jaunā apraksta sagatavošanu. Tādējādi tika mainītas veidlapas “Rēķins ar dažādām PVN likmēm” un “Pavadzīme”. Rezultātā mēs nolēmām pārnest vietni uz „Lattelekom” serveri. Šāda piesaistīšana bija diezgan mākslīga, jo uzzināt, bija virsstundas vai ne, varēja tikai pēc visa mēneša laikā nostrādāto stundu skaita ievadīšanas. Pie jau esošā filtra “Tikai darbinieki, ar kuriem pārskata perioda beigās ir darba attiecības” pievienots vēl viens filtrs: “Tikai darbinieki, ar kuriem pārskata periodā ir beigušās darba attiecības”. Vēl vienas izmaiņas saistītas ar finanšu operāciju un norēķinu dokumentu reģistru numurēšanas kārtību. Tiekoties ar mūsu klientiem, mēs bieži saskaramies ar to, ka daudzas programmas iespējas viņi neizmanto pilnā apjomā. •   Lodziņu “Darba beigšanas datus”, ievadot darbinieka parametrus, tagad var atstāt tukšu. Sakarā ar jauno noteikumu stāšanos spēkā mēs piedāvājam visiem mūsu klientiem, ar kuriem noslēgts līgums par tehnisko apkalpošanu, pārslēgt to, ņemot vērā jaunās prasības

Comentarios