Vai uzkrājumi var būt arī pārāk lieli?

Vainīgie vēl neesot atrasti. „Mēs vēlamies, lai ikvienam – gan māju iedzīvotājiem, gan tiem, kuri tikai iegriežas tur ciemos, – būtu patīkami uzturēties kāpņu telpās. Jēkabpilī beidzas apkures sezona Pirmdien Jēkabpils daudzdzīvokļu mājās, kuras apsaimnieko SIA JK Namu pārvalde, pakāpeniski sākta apkures atslēgšana. Šobrīd gan lieli, gan mazi ārā pavada daudz laika, tāpēc mēdz būt, ka kādam, piemēram, rodas kārdinājums izrādīt savu spēku, salaužot soliņu vai šūpoles. Diemžēl par šādu negodprātīgu cilvēku rīcību spiesti maksāt visas mājas iedzīvotāji. Tāpēc, ja rodas neērtības, Namu pārvalde aicina būt pacietīgiem, jo pēc tam ieguvēji būs visi mājas iedzīvotāji. Tāpēc iedzīvotājiem pašiem ir jālemj, kas tiks darīts savā mājā. Namu pārvalde saviem klientiem piedāvā iespēju pilnībā vai daļēji dzēst aprēķināto kavējuma naudu. Vienīgais, par ko vecāki raizējās – vai kursi netraucēs mācībām, ja dēls vairākas reizes nedēļā vakarus pavadīs vispirms kursos, bet pēc tam praksē kādā no Rīgas restorāniem. Tika ravēts, stādīts un sēts, kā arī veikti daudzi citi nepieciešamie darbi, lai paveiktais priecētu ne tikai pašus darbiniekus, bet arī visus jēkabpiliešus. Tiem, kuri ikdienā strādā ar datoru, e-pasti un elektroniskie rēķini ir ierasta lieta, taču cilvēkiem, kuri ar to saskaras maz vai nemaz, datori un internets ir sveša pasaule. SIA JK Namu pārvalde šogad plāno atjaunošanas jumta darbus deviņām dzīvojamajām mājām. Turklāt šāda dāvana, kas saņemta no vecākiem, viņiem noteikti paliks atmiņā uz visu mūžu. Ēnu diena ir lieliska iespēja uzzināt, cik nozīmīgu darbu veic mūsu speciālisti un, iespējams, kādreiz darboties šajā nozarē. Protams, ir nepieciešams finansējums, un īpašniekiem kopsapulcē jāpieņem attiecīgs lēmums. Likumdošanā obligāti veicamos darbus kāpņu telpās nosaka Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi. Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina reti lietojamie ūdens krāni un dušas. Jauno prasību ieviešana notiek pakāpeniski, jo tas ir darbietilpīgs pasākums, turklāt iedzīvotājiem jārēķinās ar finansiālu ieguldījumu, lai savos mājokļos justos droši. Savukārt stāvu numerācijas zīme ir pieskrūvēta ar vairākām skrūvēm, tāpēc to nemaz tik viegli nevar noraut. Taču no šādiem gadījumiem var izvairīties, laikus risinot attiecīgo jautājumu un sadarbojoties ar Namu pārvaldi. Vecāki novērtēja, ka tā ir ļoti prātīga doma – apgūt profesiju vēl pirms skolas beigšanas, lai brīvlaikā varētu strādāt nevis kā citi studenti, bet par pavāra palīgu. Darba piedāvājums! SIA „JK Namu pārvalde” aicina darbā krāsotāju-apmetēju. Namu pārvalde regulāri veic pārbaudes, lai nodrošinātu liftu darbību un rūpētos par iedzīvotāju drošību. Sadarbība ar Kredītbiroju tiks veikta Kredītinformācijas biroju likuma noteiktajā kārtībā. Kursi un jūsu uzkrājumi būs devuši startu šai izaugsmei. Tāpēc, balstoties uz viņu ieteikumu, JK Namu pārvalde izsaka pateicību visiem pārvaldes sētniekiem par uzcītīgu un atbildīgu savu pienākumu veikšanu. Izmaiņas summā tas nerada. Lielākoties vainīgie apkārtējiem ir zināmi, un tie parasti ir vietējie, nevis svešinieki, tāpēc pirmām kārtām būtu svarīgi par notikušo informēt viņu ģimenes. JK Namu pārvalde nekavējoties reaģē situācijās ar paaugstinātu bīstamību, kad ir draudi iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, un tādos gadījumos nekāda īpašnieku kopsapulce nav nepieciešama. Turklāt, kā tas mēdz būt daudzviet, krāsošanu apgrūtina kabeļi, kas gar sienām ievilkti dzīvokļos. Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Inga Ostrovska informē, ka par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu draud administratīvais sods. Informatīvās uzlīmes un stāvu numerācijas zīmes nepieciešamas pēc jaunajām ugunsdrošības prasībām. Ir noteikumi, pēc kuriem speciālisti vadās, izvietojot zīmes, tās nevar būt ne par augstu, ne par zemu, bet gan apmēram acu līmenī. Šobrīd SIA JK Namu pārvalde vairāku Jēkabpils daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās maina logus un veic to apdari. It kā sīkums, un tomēr tieši pēc tā, cik tās ir sakoptas, mēs daudz varam spriest par cilvēkiem, kas tur dzīvo. Ieguldījumi, kļūst par neatdalāmu dzīvojamās telpas sastāvdaļu.Šobrīd visu procesu ir izgājis tikai viens īrnieks, un tam tiks piemērota ieguldījumu kompensēšana. Tas nozīmē to, ka turpmāk citi preču un pakalpojumu sniedzēji, kas ir Kredītbiroja sistēmas dalībnieki, varēs saņemt informāciju par personām, kurām ir parāds par dzīvokli un izvērtēt, vai attiecīgajai personai, piemēram, izsniegt kredītu vai preci līzingā. Kompensēti tiek īrnieku veiktie ieguldījumi dzīvokļa logu un ārdurvju nomaiņai. Sētniekam jābūt pacietīgam optimistam Pacietība un laba veselība – teic SIA JK Namu pārvalde sētnieces Ņina Taraškeviča un Aija Žakeviča, stāstot par to, kas viņām savā darbā nepieciešams visvairāk. “Akmens ir mūžības simbols, tāpēc mēs, Namu pārvaldes kolektīvs, ar šo dāvanu savai valstij novēlam pastāvēt mūžu mūžos un lai gadu simti pārvērstos tūkstošos,” teic A.Vasilis. Vai uzkrājumi var būt arī pārāk lieli. Tādā gadījumā būs nepieciešams steidzami uzlabot zināšanas  svešvalodā, citiem vārdiem sakot, bērnam vecākajās klasēs var nākties maksāt apmēram tūkstoš eiro par labiem gadu ilgiem kursiem, kas nebūt nav lēti.

- Par izglītību, vienu no lielākajām.

.. Robežu paplašināšana Vēl viens variants, kuru vērts apdomāt, ir valodu kursi. Protams, prasme un arī vēlme uzklausīt cilvēkus, jo sētnieks bieži vien ir kā savējais tās ielas iemītniekiem, kur viņš strādā. Situācijas gan mēdz būt dažādas. Lūdzam iedzīvotājus sadzīves atkritumus nemest uz zemes, bet novietot tikai konteineros.Ar atkritumu savākšanas noteikumiem var iepazīties SIA Jēkabpils pakalpojumi majas lapā. Apzinīgi savus pienākumus veic apkopējas, taču arī pašiem iedzīvotājiem nepieciešams rūpēties par savu dzīvesvietu un būt aktīvākiem gadījumos, kad viņu kāpņu telpa tiek piegružota vai tajā nodarīti bojājumi. Apsaimniekotājs ir atbildīgs par to, lai rotaļu laukumos valdītu kārtība, savukārt iedzīvotāju pienākums ir saudzīgi lietot rotaļu laukuma aprīkojumu un vērsties pret ikvienu, kurš to bojā. gadā tiks veikta pēc uzņēmuma atbildīgo speciālistu ieteikumiem. Saistībā ar projekta “Dūmu, Atmodas un Kadiķu ielas pārbūve Jēkabpilī” norisi, informējam, ka sadzīves atkritumu konteineri, kas atrodas Atmodas ielā, ir pārvietoti un atrodas Atmodas ielas sākuma un beigu posmos. Ja nav iespējas to paveikt, jānoblīvē logu spraugas, ievietojot siltinošu blīvējumu. Savukārt glaunai automašīnai lai nopelna pats. Tikai pēc saskaņojuma saņemšanas drīkst veikt remontdarbus pilnā apjomā, ieskaitot logu un durvju aiļu apdari. „Mēs esam gatavi veikt jebkurus darbus, lai uzlabotu māju īpašnieku dzīves apstākļus. Tāpat mēdz būt gadījumi, kad tikko nomazgāti logi tiek apspļaudīti, koplietošanas telpās nolikti atkritumu maisi, tiek izmētāti reklāmu materiāli, turklāt kāpņu telpās joprojām smēķē, par ko liecina izmētātie cigarešu izsmēķi un pelni. Diemžēl daudzi no īrniekiem, kuri ir vērsušies gan ar mutiskiem, gan rakstiskiem lūgumiem kompensēt ieguldījumus, nav atbilduši noteikumos minētajiem kritērijiem, un nav bijis iespējams ieguldījumus kompensēt. Notikušo konstatēja Namu pārvaldes darba drošības speciālists Ingus Geistarts. Realizēto jumta atjaunošanas darbu apskati veica SIA JK Namu pārvalde galvenais inženieris Jānis Antonovs. Sertificēts būvinženieris var secināt, ka ir beidzies šo komunikāciju kalpošanas laiks un ka tās ir laicīgi jānomaina, bet gala lēmums tāpat ir jāpieņem mājas iedzīvotājiem,” atzīst G.Apsītis. klasē, viņš jau bija skaidri izlēmis, ka augstāko izglītību iegūs ārzemēs. Pēc tam būvtehniķis apsekos dzīvokli un saskaņos logu vai/un durvju nomaiņas nepieciešamību un komersanta piedāvājumu- tāmi. Taču maksā visi proporcionāli kvadratūrai. Ingus Geistarts stāsta, ka situācijas, kad tiek norauta, noplēsta vai sabojāta Namu pārvaldes pieliktā aktuālā informācija daudzdzīvokļu mājās, gadās ne reizi vien un rada papildus izdevumus, lai to atjaunotu. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem ir iespēja pašiem rūpēties par kārtību koplietošanas telpās, kopsapulcē nosakot pilnvaroto personu, kas uzrauga, kā norit uzkopšanas darbi. Aicina rūpēties par ugunsdrošību arī koplietošanas telpās Ugunsdzēsēji arvien biežāk steidzas uz ugunsgrēku dzēšanu daudzstāvu namos, kuros jāveic plaši cilvēku glābšanas darbi no piedūmotajiem dzīvokļiem. Nevajadzētu bez vajadzības turēt atvērtus logus un durvis kāpņu telpās un citās koplietošanas telpās. Daļa, iespējams, tiešām nezina, kā šādās situācijās jārīkojas, taču netrūkst cilvēku, kuri vienkārši negrib maksāt, tāpēc “pa kluso” atbrīvojas no atkritumiem, cerot, ka viņu nepieķers. Taču māju kāpņu telpas mēdz būt dažādas: gan tādas, kas gadu gaitā vairāk cietušas, gan tādas, kuras diezgan labi saglabājušās. Uzstādīts kabīņu avārijas apgaismojums, salabots mašīntelpu un šahtas apgaismojums, kā arī nomainītas bremžu uzlikas un atsperes. Iesakām nomainīt nekvalitatīvus un bojātus logus pret jauniem. Lai likumīgā ceļā atbrīvotos no savu laiku nokalpojuša dīvāna, ledusskapja, vannas utml., aicinām vērsties “Jēkabpils pakalpojumos”. Viņš stāsta, ka bija nepieciešama nedēļa, lai akmeni noslīpētu un izveidotu uzrakstu. Mēdz būt, ka cilvēki paši izdomā, viņiem, piemēram, nepatīk stāvvadi, aizmūrē tos, uzliek riģipsi. Pateicoties jūsu kā vecāku veidotajiem uzkrājumiem, bērns, sasniedzot pilngadību, varēs apgūt profesionālās iemaņas un saņemt friziera, stilista, datordizainera vai pavāra diplomu. Lai noskaidrotu, kuru SIA JK Namu pārvalde apsaimniekoto daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos nepieciešams veikt bedrīšu remontus, Namu pārvaldes speciālisti veica apskati. Rēķini kavēsies SIA JK Namu pārvalde informē, ka sakarā ar jaunas datorprogrammas ieviešanu kavēsies rēķinu piegāde par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Likumdošanā obligāti veicamos darbus nosaka Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi. Jo ne tikai māju iedzīvotājiem, bet arī mums, Namu pārvaldes darbiniekiem, ir svarīgi, lai cilvēkiem apkārt būtu sakopta, mājīga vide un nebūtu jāuztraucas par to, ka kādā brīdī ikdienas ritmu var pātraukt kāda kļūme mājas komunikācijās,” teic G.Apsītis. Kā tas bija kādā aukstā ziemā, kad siltumtrases bojājumu dēļ bija traucēta siltuma piegāde. Tāpēc, vēl būdams vecāko klašu skolnieks, jaunietis atrada Rīgā deviņu mēnešu kursus, kuros tiek apmācīti profesionāli pavāri un izsniegts starptautiski atzīts diploms. Jebkurā gadījumā nevajadzētu stāvēt malā un vienkārši noraudzīties, bet gan būt aktīviem, aizrādīt un, ja nepieciešams, vērsties policijā, lai pārkāpēju sauktu pie atbildības. Atsaucīgi darbinieki palīdzēs izveidot e-pastu, uzrakstīt pieteikumu elektroniskā rēķina saņemšanai un izdrukāt no e-pasta rēķinu, kas nepieciešams, lai uzrādītu bankā, veicot maksājumu, un atbildēs uz jūsu jautājumiem. Vasarā gan darba ir nedaudz mazāk, taču arī šim gadalaikam ir savi raksturīgi darbi, piemēram, jāravē uz celiņiem saaugušā zāle, jāapravē krūmi, jāseko tīrībai bērnu spēļu laukumos un jāsavāc nopļautā zāle. Apkuri atslēdz, vadoties pēc ārgaisa temperatūras un iedzīvotāju vēlmēm. Kā sociāli atbildīgs pilsētas pašvaldības uzņēmums SIA „JK Namu pārvalde” vēlas palīdzēt jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum, tāpēc aicina plānot savu nākotni jau skolas laikā. Savukārt informācija par tiem klientiem, kuriem ir noslēgta un spēkā esoša Vienošanās par pakāpenisku parāda atmaksu, Kredītbirojam netiks nodota. Un turpmāk, ja vēlēsies, viņš varēs padziļināt savas zināšanas, iegūstot savā darbības jomā profesionālo augstāko izglītību. Namu pārvalde piedāvā skolēniem ēnot valdes locekli, ēku pārvaldīšanas un juridiskā dienesta direktoru, galveno inženieri un ēku un apsaimniekošanas teritoriju pārziņus. Pavasarī Aiju un Ņinu priecē, ka ļaudis pēc apkārtnes sakopšanas kļūst apzinīgāki un mazāk piegružo. Veidot uzkrājumus bērnu nākotnei var arī tad, ja finansējuma mērķis nav tik vērienīgs kā studiju apmaksa vai dzīvokļa iegāde.  Vērtīgas iemaņas vai pat profesija Aplūkosim tādu šķietami vienkāršu lietu kā autovadītāja apliecības iegūšana. Taču ir gadījumi, kad kārtības ieviešana iespējama, tikai vēršoties pie likumsargiem. Daudz vieglāk to ir sakrāt pamazām. Par paveikto Juris ir gandarīts, jo ieguldīts rūpīgs darbs, kas prasījis lielu pacietību un precizitāti, lai necilais, pelēkais un divas tonnas smagais akmens iegūtu savu jauno tēlu. novembri SIA JK Namu pārvalde Jēkabpils un Krustpils iecirkņos ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārziņi pieņem apmeklētājus no P.-Pk. Apkopējas strādā pēc noteikta grafika. Taču ļoti svarīgs ir arī tas, kas „mājai vēderā” jeb kā darbojas iekšējās koplietošanas komunikācijas. Taču iespējas tikt pie papildu darbiem studentiem nav plašas. Šajā mājā darbs ir diezgan sarežģīts, jo ārā krīt paneļu šuves. Līdzīgi ir ar profesionālo apmācību. Taču arī pašiem iedzīvotājiem vajadzētu uzturēt kārtībā apkārtni, kaut vai nepiegružojot un savācot aiz saviem mājdzīvniekiem. Jaunās pastkastes ne tikai vizuāli iekļaujas izremontētajās un sakoptajās kāpņu telpās, tās ir arī ērti lietot un nav vairs jāuztraucas, ka pastkastītē ieliktais sūtījums varētu pazust. Tikai kopā ar pašiem iedzīvotājiem apsaimniekotājam iespējams nodrošināt sakoptu un tīru vidi. Savs skaistums ir katram gadalaikam. Skan banāli, bet tādējādi daļa iedzīvotāju dzīvo uz citu rēķina, un tas lai paliek uz katra paša sirdsapziņas,” norāda G.Apsītis.

Par Latvijas grāmatvedības standarta Nr. 8 "Uzkrājumi.

. Vēl kādam grūti izmest papīrus un citus gružus atkritumu urnās, cits nespēj atturēties no vēlmes plēst stiklu, apzīmēt, aprakstīt vai kā citādi bojāt rotaļu laukumu aprīkojumu. Jebkurā gadījumā katru māju gaida komunikāciju apskate, Namu pārvaldē ir izveidots plāns, lai to sekmīgi īstenotu; pirms tam sagatavotas tāmes. Jumta materiāls ir ražots uz poliuretāna bāzes ar neorganiskām piedevām, tas ir izturīgs pret mehānisku ietekmi, dažādiem laika apstākļiem un ķīmiskām vielām, kā arī ultravioletajiem stariem. Iedzīvotājiem jābūt gataviem māju komunkāciju nomaiņai Mājas ierasti vērtējam pēc ārējās sakoptības un priecājamies, ja viss ir skaisti un acīm baudāmi. Mums tas ir samērā jauns pakalpojums, un kā tādos gadījumos mēdz būt, tas varbūt neieviešas tik raiti, kā gribētos, taču cītīgi strādājam, lai kļūtu arvien labāk,” skaidro SIA JK Namu pārvalde valdes loceklis Ainars Vasilis. gada nogales Jēkabpils pilsētā ir spēkā Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu. Un, visbeidzot, jāmin vēl viena iespēja paveikt sava bērna labā kaut ko iepriecinošu – par labām sekmēm mācībās uzdāvināt viņam īstu ceļojumu ar plašu ekskursiju programmu vai, piemēram, uzturēšanos starptautiskā nometnē. Tiek izjaukta mājas projektētā sistēma, balanss, līdz ar to kādam siltuma būs par daudz, citam – par maz. Lai spēlēšanās aizritētu atbilstošos apstākļos, SIA JK Namu pārvalde Jēkabpils laukumus regulāri apskata un novērš bojājumus. Viņš domā, ka otru studiju gadu augstskolā jau varēs apmaksāt pats. Aiz radiatoriem var novietot siltumu atstarojošu materiālu. Materiāls tiek uzklāts divās kārtās, katrai kārtai ir sava krāsa, lai būtu vieglāk kontrolēt slāņu nosegšanu. Vai uzkrājumi var būt arī pārāk lieli. Tāpat viņš zināja, ka pat tad, ja viņš saņems palīdzību no vecākiem, studiju brīvlaikos vienalga būs jāpiestrādā. Vēl kādā mājā sabojājusies ārdurvju kodu atslēga, citviet nedarbojas kanalizācija un rotaļu laukumā sabojātas šūpoles. Taču tās mēdz bojāt, piemēram, sadauzot. Taču šī nauda vajadzīgajā brīdī ir kaut kur jāatrod. Ko darīt, ja ātrais kredīts nav risinājums. Visreālāk ir strādāt McDonald’s vai par oficiantu kādā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā. Bērni, kuriem vecāki veidojuši uzkrājumu, var izlietot to saviem pirmajiem lielajiem dzīves izaicinājumiem – naudas jautājums nebūs tas, kas bremzēs sapņu piepildīšanu.

Abas katru dienu, vai tā būtu ziema vai pavasaris, sāk ar dzīvesprieku un optimismu un, šķiet, tieši tas palīdz strādāt, kad laikapstākļi īpaši nelutina un dienas liekas cita citai līdzīgas. Vēl kā iemesli tādai rīcībai bija: neesot informācijas, kur šādus atkritumus likt; liekot tāpēc, ka citi liek, un domājot, ka tur drīkst novietot; lai pieteiktu izvešanu, esot daudz jāmaksā. „Bieži vien īpašnieki bez saskaņošanas ar Namu pārvaldi ir nomainījuši radiatorus, jo uzskata, ka tie pieder viņiem.

Jaunākā informācija par šī rīta slepkavību pie Brāļu kapiem. Automašīnai cauršauts priekšējais stikl

. Namu pārvalde kāpņu telpās maina logus. Taču Stasim – un, iespējams, tas mūsdienu jauniešu vidū nemaz nav tik liels retums, – labi padodas un patīk gatavot ēdienu

Comentarios