Zaudēji darbu? Viss nav tik slikti kā šķiet

Tā Sātans domā pieveikt tavu liecību šinī paaudzē, lai darbs nevarētu risināties šinī paaudzē. Tagad, lūk, Es saku tev, ka tāpēc, ka tu nodevi rakstus, kurus tev bija dota vara pārtulkot ar Urīma un Tumīma palīdzību, ļauna vīra rokās, tu esi tos pazaudējis. Jā, viņš saka tiem: Krāpiet un uzglūniet no slēptuves, lai jūs varētu iznīcināt; lūk, tur nav nekā slikta.. Lūk, Es saku tev, ka tu netulkosi vēlreiz tos vārdus, kas izgājuši no tavām rokām; jo lūk, viņi nepiepildīs savus ļaunos nodomus, melojot pret šiem vārdiem. Februāra akcijas izloze - Jaunumi. Lūk, viņi ir dabūjuši tikai daļu jeb saīsinājumu no Nefija pieraksta. Un lūk, viņi to pasludinās un Sātans nocietinās ļaužu sirdis, lai uzkūdītu tos dusmām pret tevi, lai viņi neticētu Maniem vārdiem. Lūk, viņi centās iznīcināt tevi; jā, pat vīrs, kam tu uzticējies, centās iznīcināt tevi. Un tāpēc, ka tu nodevi šos rakstus viņa rokās, lūk, ļaunie cilvēki ir atņēmuši tos tev. Lūdz vienmēr, lai tu varētu iznākt kā uzvarētājs; jā, lai tu varētu uzvarēt Sātanu un lai tu varētu izbēgt no Sātana kalpu rokām, kuri atbalsta viņa darbu.

Biežāk uzdotie jautājumi - NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA

. Tādējādi tu esi nodevis tos, jā, tos, kas bija svēti, ļaundarībai. Neskrien ātrāk vai nestrādā vairāk nekā tev ir spēka un līdzekļu, kas doti, lai tu varētu tulkot, bet esi uzcītīgs līdz galam. Nebrīnies, ka Es teicu tev: Šeit ir gudrība, nerādi to pasaulei, jo Es teicu-nerādi to pasaulei,-lai tu varētu tikt pasargāts. Es esmu Tas, kurš teica Saviem mācekļiem: Citas avis Man vēl ir, kas nav no šī ganāmpulka,-un daudzi tur bija, kas Mani nesaprata. Es nācu pie savējiem, un savējie Mani neuzņēma. Lūk, es nesaku tev, lai tu nerādītu to taisnīgajiem; bet, tā kā tu vienmēr nevari vērtēt taisnīgos jeb tā kā tu nevari vienmēr atšķirt ļauno no taisnīgā, tādēļ Es saku tev, ciet klusu, līdz Es uzskatīšu par vajadzīgu darīt visu zināmu pasaulei par šo lietu. Patiesi Es saku tev, ka Es neļaušu, lai Sātans pabeigtu šo ļauno nodomu šai lietā. Un šī iemesla dēļ Es esmu teicis: Ja šī paaudze nenocietinās savas sirdis, Es nodibināšu Savu baznīcu starp tiem. Un lūk, viss pārējais šinī darbā satur visas tās Mana evaņģēlija daļas, kuras Mani svētie pravieši, jā, un arī Mani mācekļi, vēlējās savās lūgšanās, lai tās nāktu pie šīs tautas. Un tā viņš glaimo tiem un vada tos uz priekšu, līdz viņš aizvelk viņu dvēseles lejā ellē; un tā viņš liek tiem iekrist pašiem savās lamatās. Un tagad, atcerieties Tā vārdus, kurš ir pasaules dzīvība un gaisma, jūsu Pestītājs, jūsu Kungs un jūsu Dievs. Un es parādīšu šai tautai, ka Man bija citas avis un ka tās bija zars no Jēkaba nama. Katrs, kas sludina vairāk vai mazāk par šo, tas nav no Manis, bet ir pret Mani; tāpēc tas nav no Manas baznīcas. Patiesi, patiesi Es saku tev, ak vai tam, kas melo, lai piekrāptu, tāpēc ka viņš domā, ka otrs melo, lai piekrāptu, jo tāds netiek atbrīvots no Dieva taisnības. Zaudēji darbu? Viss nav tik slikti kā šķiet. Šādi, pat ja viena no kredītkartēm tiek nozagta, tev paliek vismaz viena vai pat vairākas citas kredītkartes, kuras tu vari izmantot un uz kurām ir pietiekami naudas, lai tu varētu veiksmīgi nokļūt mājās. Un to Es daru, lai es varētu apstiprināt Manu evaņģēliju, lai tur nebūtu tik daudz strīdu; jā, Sātans uzkūda cilvēku sirdis strīdiem par Manas mācības punktiem; un tajos viņi maldās, jo viņi sagroza Svētos Rakstus un nesaprot tos. Lūk, tur ir daudzas lietas, iegravētas uz Nefija plāksnēm, kas dod plašāku skatījumu uz Manu evaņģēliju; tādēļ, tā ir gudrība Manī, ka tu pārtulkosi šo pirmo daļu no Nefija gravējumiem un izdosi to šinī darbā. Un, iespējams, svarīgākais padoms, ko vajadzētu ievērot ceļojot, ir neturēt visu savu ceļojumam domāto budžetu uz vienas kredītkartes. Un tā viņš ir īstenojis viltīgu ieceri, domādams iznīcināt Dieva darbu; bet Es prasīšu to no viņu rokām un tas pārvērtīsies viņiem par kaunu un nosodījumu tiesas dienā. Lūk, Es to nenesu, lai iznīcinātu to, ko viņi ir saņēmuši, bet lai nostiprinātu to. Un tagad, lūk, katrs, kas ir no Manas baznīcas un pastāv Manā baznīcā līdz galam, to Es celšu uz Manas klints, un elles vārtiem tos nebūs uzvarēt. Zaudēji darbu? Viss nav tik slikti kā šķiet. Šāda iepriekšēja informācijas noskaidrošana un bankas brīdināšana var arī noderēt gadījumā, ja nu tiešām tavas kredītkartes ir nozagtas, un tev ir nepieciešams sazināties ar banku, atrodoties ārvalstīs.

Jo lūk, tas ir ielicis viņu sirdīs likt tev kārdināt To Kungu, savu Dievu, prasot to vēlreiz pārtulkot. Bet lūk, šeit ir gudrība, un tāpēc Es parādīju tev gudrību un devu tev pavēles attiecībā uz šīm lietām, kas tev ir jādara, nerādi to pasaulei, līdz tu nebūsi pabeidzis tulkošanas darbu. Un tagad, lūk, saskaņā ar viņu ticību viņu lūgšanās, Es darīšu šo Mana evaņģēlija daļu zināmu Saviem ļaudīm. Jā, viņš uzkūda viņu sirdis dusmās pret šo darbu. Es esmu gaisma, kas spīd tumsībā, un tumsība to nesaprot. Sātans viņus uzkūda, lai viņš varētu vest viņu dvēseles uz iznīcību. Un lūk, Sātans ielika viņu sirdīs izmainīt vārdus, ko tu esi licis rakstīt, jeb ko tu esi pārtulkojis, kas ir nākuši no tavām rokām. Tāpēc Es atklāšu viņiem šo lielo noslēpumu; jo, lūk, es sapulcināšu viņus kopā, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, ja viņi nenocietinās savas sirdis; jā, ja viņi grib nākt, viņi var, un brīvi dzert no dzīvības ūdeņiem. Jo lūk, ja tu rakstīsi tos pašus vārdus, viņi teiks, ka tu esi melojis, un ka tu teicies tulkojis, bet ka tu esi pretrunā pats ar sevi. Un tā viņš iet augšā un lejā, turp un šurp pa zemi, meklēdams iznīcināt cilvēku dvēseles. Šī naudas izņemšanas no kredītkartes limita noteikšana var nākotnē tev aiztaupīt galvassāpes par pārtērētu budžetu un lieliem parādiem bankai. Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, Dieva dēls. Mūsdienās visas bankas nodrošina internetbanku pakalpojumus, kas var ievērojami atvieglot tev dzīvi, arī ceļojot pa pasauli. Es nepieļaušu, lai viņi iznīcinātu Manu darbu; jā, Es parādīšu tiem, ka Mana gudrība ir pārāka par velna viltību. Un tā viņš tiem glaimo un saka tiem, ka tas nav grēks-melot, lai viņi varētu pieķert cilvēku melos, lai viņi varētu to iznīcināt. Online aizdevums. Un tu arī zaudēji savu dāvanu tajā pašā brīdī, un tavs prāts kļuva aptumšots. Lūk, šī ir Mana mācība-katrs, kas nožēlo grēkus un nāk pie Manis, tas ir Mana baznīca. Un šī iemesla dēļ Es teicu, ka viņš ir ļauns vīrs, jo viņš centās atņemt tev tās lietas, kas tev ir tikušas uzticētas; un viņš arī centās iznīcināt tavu dāvanu. Par laimi pastāv daži visai vienkārši veidi, kā nepieļaut, ka tavas kredītkartes tiek nozagtas vai arī vienkārši kā nodrošināt, pat kredītkaršu zādzības gadījumā, ka tev joprojām paliek pietiekami naudas, lai tu spētu tikt līdz mājām. Tomēr tagad tā tev atkal ir atjaunota; tādēļ skaties, lai tu būtu uzticīgs un turpinātu pabeigt atlikušo tulkošanas darbu, kā tu biji iesācis. Ceru, ka šie visai vienkārši un dažiem pat, iespējams, pašsaprotamie padomi tev nodrošinās, ka tavs vasaras tavs atvaļinājums vai ceļojums ir veiksmīgs pat gadījumā, ja zagļiem izdodas tev nozagt kredītkarti. Taču, ja mūsu kredītkartes ir nozagtas, tad var rasties situācija, ka mēs paliekam pilnīgi bez naudas svešā valstī, kā rezultātā mēs varam netikt atpakaļ uz dzimteni. Tad lūk, viņi ir izmainījuši šos vārdus, tāpēc Sātans saka tiem: Viņš jūs ir piekrāpis-un tā viņš aizvilina tos darīt nekrietnību, likt tev kārdināt To Kungu, savu Dievu.

Pavasaris - viss par bērniem un ģimeni - DELFI

. Tādēļ pārliecinies, ka tavai kartei nav šāda tipa čips un, ka neviens nevar šai kartei piekļūt attālināti. Šādi tu ne tikai vari nodrošināt, ka visi tavi ikdienas maksājumi ir apmaksāti, bet arī sekot līdzi tam, vai kādā valstī tu neesi apkrāpts un ar tavu kredītkarti netiek veiktas nelikumīgas vai krāpnieciskas darbības

Comentarios